خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه عطار و آثار او با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


نثر در لغت به معنی پراكندن است؛ اصطلاحی كه در تقابل با نظم است زبان در نثر همان مناسبت را انجام نمی‌دهد كه در شعر؛ زیرا در شعر زبانیت زبان مشهور است؛ اما زبان در نثر می‌خواهد مخفی بماند تا پیام آشكار شود به همین دلیل سارتر معتقد است كه «كلمه برای نثرنویس وسیله‌ای است تا از خود به در آید و خود را در میان بیفكند» (سارتر، 1370: 22) در واقع نثر نویس می‌كوشد واقعیت را در زبان متجلّی كند بنابراین نثر هم رابطه با تجربه‌ی زبانی دارد و هم رابطه با واقعیت هدفی كه زبان در نثر جستجو می‌كند با هدف شعر یكی نیست «نثر سخنی است كه در خط مستقیم حركت دارد و به ویژه در نثر غیرفنی، زبان به تمامی ـ یا اساساً ـ در خدمت معنا و مفهومی قرار می‌گیرد كه سخن به خاطر آن پدید آمده است، به همین دلیل است كه در متون نثر، زبان حذف می‌شود

 

 

 

فهرست مطالب
2ـ 1ـ چیستی و تكامل نثر 11
2ـ2ـ تصوف و نثر عرفانی: 17
2ـ2ـ1ـ درون مایه های نثرعرفانی 19
2ـ2ـ2ـ تذكره‌ها 20
2ـ3ـ زندگی عطار 23
2ـ3ـ1ـ آثار عطار 25
2ـ3ـ2ـ تذكر هالاولیاء 26
2ـ3ـ2ـ1ـ تبارشناسی تذكره‌الاولیاء27
2ـ4ـ عطار مؤلف 28
منابع