خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه غزالی و دوران زندگی او با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ادبیات غنی پارسی عرصه یکه تازی وهنر نمایی شعرا واندیشمندان بزرگی بوده است که تاریخ فرهنگ وتمدن ایران اسلامی در طول تاریخ واعصار گذشته مدیون این خلافیت ها بوده است این ابتکارات وخلاقیت ها، بسیاری موارد در اوضاع برهه های زمانی شکل گرفته که بسیاری از این بزرگان در تیررس هجمه حاکمان ظالم ودگم اندیشی بوده اند که خلق چنین آثاری در آن دوران خود انقلابی عظیم وشاهکاری بزرگ و بی بدیل بوده است. شرایط فرهنگی جوامع آن روز ونفوذ فکری برخی بنام صوفی ویا زاهدان متعصب که گاهی کمترین وکوچکترین حرکت فکری را نوعی کفر والحاد دانسته وحتی بسیاری از این ادبا اندیشمندان را تا پای چوبه دار ویا طرد شدن از اجتماع می دانستند اما با وجود همه این محدودیت ها خلق آثار بزرگ وجاودانه ای چون مثنوی بزرگ مولوی ویا سوانح العشاق احمد غزالی که احیاء کننده رسالت عظیم عشق در عرفان بوده است.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- بررسی شرایط و اوضاع سیاسی اقتصادی و فرهنگی دوران غزالی 14
2-2- غزالی‌ در دستگاه سلجوقیان 16
2-2-1- امتیازات‌ دوران‌ غزالی 17
2-2-2-  دوره‌ اول‌ زندگی‌ غزالی 18
2-2-3-  غزالی‌ بر مسند نظامیه 19
2-2-4- دوره‌ دوم‌ زندگانی‌ غزالی 20
2-2-5- در طلب حقیقت 20
2-6- بررسی شرایط و اوضاع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران مولوی 22
2-6-1- اوضاع اجتماعی قرن هفتم هجری 23
2-6-2- اشعار مذهبی 25
2-6-3- اوضاع علمی قرن هفتم هجری 25
منابع