خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فردوسی و زندگی نامه او با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


بی‏تردید فردوسی از بزرگترین شاعران و حماسه‏سرایان جهان است. رنج و مرارت او در ساختن و پرداختن بنای عظیمی چون شاهنامه كه جلوه‏ی فرهنگ و تمدن ایرانی است، قابل تامل است. اكنون برآنیم هرچند كوتاه و مختصر اما در خور شایسته‏ی این حماسه سرای بزرگ جهان، سخن برانیم. تا قبل از مرگ دقیقی این باور در وجود كمتر كسی شكل می‏گرفت كه شخصی از مشرق طوس طلوع و این چنین آفاق حماسه را تسخیر كند. بی‏گمان این ستاره‏های درخشان كسی نیست جز ابوالقاسم فردوسی از اهالی باژ... باید اعتراف كنیم كه این هنر فردوسی است كه توانست شاهنامه را برای تمام طبقات جامعه زیبا و خیال انگیز جلوه د هد.

 

 

 

فهرست مطالب
3-1 زندگینامه 51
3-1-1 تولد و كودكی 51
3-1-2 طبقه اجتماعی فردوسی 52
3-1-3 دین فردوسی 53
3-1-4 فرزندان فردوسی 53
3-1-5 فردوسی و سلطان محمود 54
3-1-6 فردوسی و دقیقی 55
3-2 آثار فردوسی 56
3-2-1 شاهنامه و منظومه یوسف و زلیخا 56
3-2-1-1 موضوع شاهنامه 57
3-2-1-2 آغاز و انجام شاهنامه 57
3-2-1-3 اهمیت و مقام شاهنامه 57
3-2-1-4 منابع شاهنامه 59
3-2-1-5 ترجمه و تحقیقات 59
3-2-1-6 اصالت مطالب شاهنامه 60
3-2-1-7 شاهنامه و جامعه‏شناسی خودكامگی 61
3-2-1-8  داستان‏سرایی فردوسی در شاهنامه 61
3-2-1-9 شاهنامه و حماسه‏های عرفانی 63
3-2-1-10 خصایص فنی شاهنامه 63
منابع