خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فعل و انواع آن در دستور زبان فارسی با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


 فعل کلمه‏ای است که بر کار یا حالت کسی یا چیزی (یا کسانی یا چیزهایی) در یکی از زمان‏های گذشته، حال و آینده یا هر سه زمان دلالت کند (شریعت،‏1367 : 126). فعل نام کلمه‏ای است که انجام شدن کار یا روی دادن حالتی را به وسیله‏ی شخصی در زمان معین نشان می‏دهد (سلطانی گرد فرامرزی، 1368 : 102). فعل کلمه‏ای است که همیشه مسند باشد و به عبارت دیگر دلالت کند بر وقوع یا لاوقوع کاری در زمان معینی از سه زمان گذشته، حال و آینده (خيّامپور، 1384 : 68).

 

 

 

فهرست مطالب
2-1. تعریف فعل 8
2-2. تعریف بن فعل –  بن ماضی و بن مضارع 9
2-3. افعال با‏قاعده و افعال بی‏قاعده 9
2-4. فعل‏های پیشوندی 11
2-5. فعل مرکّب 14
2-6. فعل‏های گذرا و ناگذر 16
2-7. انواع فعل به اعتبار زمان 17
2-8. فعل امر 22
2-9. فعل دعا 22
2-10. فعل‏های ربطی 22
2-11. فعل‏های معین (کمکی) 23
2-12. افعال شبه معین 23
2-13. فعل‏های غیرشخصی (شبه معین) 24
2-14. نمود یا حدّ فعل 24
2-15. جهت فعل 26
2-15-1. کاربرد فعل مجهول 27
منابع