خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مروری بر زندگینامه زمخشری شاعر قرن پنجم با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


زمخشری در شب چهارشنبه 27 رجب سال 467 در عصر سلطان جلال الدین، ابوالفتح ملکشاه در روستای زمخشر از توابع خوارزم، دیده به جهان گشود، و به خاطر اینکه بخش زیادی از عمر خود را در مکه و در کنار بیت الله، سپری کرد به او لقب جارالله دادند و همچنین به دلیل تبحر در علوم مختلف لقب فخر خوارزم را از آن خود گردانید. (مدرس تبریزی؛1369 : 380) زمخشری در عصری که خلافت عباسی ضعیف شده بود می زیست، و هم عصر برخی از خلفای عباسی مانند: مقتدی بالله، مستظهر بالله، مستر شد بالله، راشد بالله و المقتفی بالله بود. سپس با نفوذ آل بویه و سلجوقیان در خلافت عباسی، حکومت خوارزمیان در خراسان، دولت فاطمیان در مصر و شام و دولت مرابطین در مصر و آندلس روی کار آمدند. (زمخشری؛ 1992: 7-5)

 

 

 

فهرست مطالب
3-1. زندگینامه زمخشری 22
3-2. صفات و أخلاق زمخشری 27
3-2-1. ویژگیهای جسمی 27
3-2-2. ویژگیهای معنوی 28
3-2-2-1. هوش و استعداد 28
3-2-2-2. عزت نفس 28
3-2-2-3. طمع و قناعت 29
3-2-2-4. دینداری 29
3-2-2-5. تواضع 29
3-2-2-6. عرب و زبان عربی از دیدگاه زمخشری 30
3-2-2-7. تجردی 30
3-2-2-8. سخت گیری در برابر مخالفان 30
3-2-2-9. باورهای مذهبی و کلامی زمخشری 31
3-2-3. مذهب زمخشری 34
3-3. علم و ادبیات زمخشری 34
3-4. استادان زمخشری 37
3-4-1- استادان  دیگر زمخشری 39
3-5. شاگردان زمخشری 40
3-6. آثار و تألیفات زمخشری 41
3-14. وفات زمخشری 46
منابع