خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه نقد ادبی و گونه های آن با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


نقد را گاهی سخن سنجی تعبیر کرده اند و در تعریف آن گفته-اند: «از همان دم که آدمی تشخیص می دهد که یک طرز بیان از دیگر برای ادای مقصودی شایسته تر و یا یک شعر از نظر وی از شعر دیگر زیباتر و دلپسندتر است، انتقاد و سخن سنجی آغاز می شود.» (ده بزرگی، 1384: 8)

 

 

 

فهرست مطالب
نقد و گونه های آن  7
2-1- تعریف نقد  7
2-1-1- نقد ادبی  8
2-1-1-1- نسبی بودن نقد ادبی  8
2-1-1-2- فایده ی نقد و کار منتقد  8
2-1-1-3- تاریخچه و پیشینه ی نقد ادبی  9
2-1-1-4- هدف های نقد ادبی  10
2-1-1-5- ضرورت نقد ادبی  11
2-1-1-6- نقد ادبی در دوره های مختلف  11
2-2- نقد جدید  14
2-3- انواع نقد ادبی
منابع