خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفاهیم سبک و سبک شناسی ادبی با فرمت docx در قالب 10 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


پس از حمله ی خانمان برانداز مغولان به ایران در قرن هفتم، مرکز شعر فارسی از خراسان به قسمت های مرکزی ایران که از هجوم تاتاران کمتر صدمه دیده بودند انتقال پیدا کرد چون بخش های مرکزی ایران را در گذشته، (عراق عجم) می نامیدند سبک شعری که در این منطقه پدید آمد به سبک عراقی معروف شد. بزرگان این سبک عبارتند از: شیخ سعدی شیرازی، مولانا جلال الدین مولوی، کمال الدین اسماعیل اصفهانی، شیخ فخرالدّین عراقی، اوحدی مراغه ای، خواجوی کرمانی، عماد فقیه کرمانی، سلمان ساوجی و خواجه حافظ شیرازی.

 

 

 

فهرست مطالب
مفاهیم سبک  19
2-17-1- سبک دوره 19
2-17-1-1- سبک عراقی 19
2-17-1-2- سبک هندی 20
2-17-2- سبک شخصی 20
2-17-3- سبک ادبی 21
2-18- اهداف سبک شناسی 21
2-19- مکاتب سبک شناسی 21
2-19-1- سبک شناسی توصیفی 21
2-19-2- سبک شناسی تکوینی 21
2-19-3- سبک شناسی ساخت گرا 22
2-20- جریان های مهم در سبک شناسی جدید  22
2-21- سبک و سبک شناسی در ایران 22
2-22- مفهوم سبک در آثار قدما 23
2-23- معاصران 23
2-24- ادوار شعر فارسی 23
2-25- سبک نیمایی  24
2-26- شیوه های شعر نو  24
2-27- مکتب های ادبی اروپایی 25
2-28- روش بررسی سبک شناسی متون
منابع