خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مهاجرت و تبعید و ادبیات آن با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


مهاجرت به عنوان یک پدیده سیاسی – اجتماعی در فرهنگ نامه ها به طور کلی چنین تعریف می شود:"ترک کردن دوستان و خویشان و خارج شدن از نزد ایشان یا فرار از ولایتی به ولایت دیگر ، بریده شدن از جایی به دوستی جای دیگر، ترک دیار گفتن و در مکان دیگر اقامت کردن" و همچنین تبعید:" نفی بلد کردن ، اخراج بلد کردن ،کسی را جلای مکان یا وطن فرمودن ، نوعی مجازات چنانچه کسی را بنا به دستور محاکم دادگستری و یا سایر مراجعصلاحیت دار از شهر یا ناحیه ای اخراج کردن و یا شخص محکوم را مجبور ساختن که در محل خاصی در مدت محدودی سکونت اختیار کند"

 

 

 

فهرست مطالب
1-1مهاجرت و تبعید14
1-2سابقه مهاجرت14
1-3علل مهاجرت 15
1-4ادبیات مهاجرت و تبعید 16
1-4-1تعریف 16
1-4-2ادبیات مهاجرت یا تبعید؟18
1-4-3پیشینه ادبیات مهاجرت و تبعید19
1-5مهاجرت در ادبیات فارسی از آغار تا امروز
منابع