خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه معرفی حاتم اصم و جایگاه او در تصوف با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


صوفیه از ابتدای پیدایش تا امروز بزرگان و مشایخ بسیار داشته اند و یكی از نام های مطرح و برجسته دراین میان نیز حاتم اصم است . عارفی نامی كه قرن دوم و سوم می زیسته است .  موضوع اصلی این تحقیق نیز بررسی شرح اقوال و احوال همین صوفی بزرگ وبازتاب و تاثیر یا عدم بازتاب و تاثیر آن در آثار نظم و نثر ادب فارسی است . 

 

 


فهرست مطالب
3-1-1- نام ونسب
3-1-2- کنیه و لقب ها 
3-1-3- تاریخ ولادت
3-1-4- منشاء و مولد
3-1-5- تاریخ وفات
3-1-6- محل وفات
3-1-7- جایگاه حاتم در تصّوف
3-1-8- اُستاد یا اُستادان حاتم
شاگردان حاتم
خانواده
دوستان و هم صحبتان
خلفای هم زمان با حاتم
سفرها
دیدارها
دین و مذهب
محل زندگی و ارشاد
برجسته ترین ویژگی ها
آثار مكتوب
نظریه های خاصّ حاتم
علت ملقب بودن حاتم به اصّم 
حاتم اصم در فرهنگ های فارسی
فرهنگ غیاث اللغات
فرهنگ جامع آنندراج
اثر آفرینان
فرهنگ سخن
و...