دانلود پاورپوینت بیماری هتروفیس هتروفیس و درمان آن جهت رشته پزشکی در قالب 14 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

پاورپوینت بیماری هتروفیس هتروفیس و درمان آن
ای کرم­ها پهن بوده وشبیه برگ درخت هستند،به غیرازشیستوزوماهمه ترماتودهاتک پایه(دوجنسی) هرمافرودیت هستند.سطح بدنشان یاصاف است یاخاردار(زبر).عمدتاًدو عددبادکش دارند(بادکش دهانی وبادکش شکمی) البته بعضی ازترماتودها۳بادک بادکش دارندکه بسیاراندکند شکمی یک بادکش واقعی است ووسیله ای برای اتصال است بادکش دهانی وسیله برای جذب غذااست غذای آماده ازراه دهان جذب وپس ازگوارش دوباره ازهمین راه دفع می­شود.ترماتودهادومرکزعصبی دارندکه یکی حول بادکش دهانی ودیگری حول بادکش شکمی است .دستگاه ترشحی این کرم­هاازواحدهای کلیه ساخته شده است سلول­هایی به نام سلول­های شعله­ای موادراجمع وبه لوله­های بزرگی انتقال می­دهندلوله­های بزرگ نیزاین موادرابه مثانه انتقال می­دهند.

 


فهرست مطالب
اندازه کرم 
تصاویر
انگل مشترک 
سیر تکاملی ( شبیه کلونورکیس)
پاتولوژی 
تشخیص
درمان
متاگونیموس یوکوگاوایی