دانلود پاورپوینت کتاب کودک بیمار وونگ فصل نوزادان پر خطر و خانواده جهت رشته پزشکی در قالب 77 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

پاورپوینت کتاب کودک بیمار وونگ فصل نوزادان پر خطر و خانواده
نوزادانی که بدلایل شرایط حین بارداری یا زایمان در خطر بیشتر عوارض می‏باشند را نوزاد پر خطر می‏نامند. مراقبت‏های پره‏ناتال یکی از عوامل مهم تعیین کننده سلامت نوزادان می‏باشند. این مطالعه به بررسی شیوع تولد نوزادان پر خطر و عوامل خطر مرتبط با آن در نوزادان متولد‌شده در بیمارستان‌های ناجا می‏پردازد. مواد و روش‏ها: مطالعه حاضر به صورت مقطعی‌- توصیفی بوده و جامعه مورد مطالعه 581 نوزاد متولد شده در بیمارستان‏های ناجا بودند که از طریق پرونده‏های بایگانی شده در فاصله سال‌های ‌1381 لغایت 1386 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای شامل اطلاعات دموگرافیک بیماری‌های مادر و وضعیت سلامت نوزاد در زمان تولد‌ بود. در این پژوهش با استفاده از آنالیز غیر پارامتریک، شیوع تولد نوزادان پر خطر و تأثیر برخی عوامل بر آن در جامعه مورد مطالعه سنجیده شد‌.

 

 

فهرست مطالب
تدابیر عمومی در نوزادان پر خطر
نوزادان نزدیک به ترم
نوزادان اواخر نارسی
بررسی ومداخلات شیر خواران اواخر نارسی
نوزاد نارس
طبقه بندی نوزادان پر خطر
نوزادان پرخطر برحسب جثه
نوزادان پرخطر برحسب سن جنینی
تسهیلات مراقبت ویژه
انتقال نوزاد پر خطر
تدابیر پرستاری در نوزادان پر خطر
بررسی سیستم تنفسی
بررسی سیستم قلبی-عروقی
و ...