خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ادبیات مصر و اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی و ادبی مصر در قرن نوزدهم و بیستم میلادی با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


با بررسی تحولات سیاسی و مطالعه مضامین شعری و مكاتب ادبی در كنار یکدیگر این نتیجه را در بر خواهد داشت ، وضعیت سیاسی یک کشور در آفرینش مکاتب ، نگرش ها و گرایش های مختلف ادبی ، هنری و فرهنگی تأثیر دارد  دو واقعه ی بزرگ ، حمله ی ناپلئون بناپارت به کشور مصر و حکومت موروثی خاندان محمد علی پاشا در این کشور تأثیر شگرف و غیر قابل انکاری بر اوضاع سیاسی ، اجتماعی و حتی ادبی این کشور گذارد ؛ تا آن جا که می توان این وقایع را بزرگ ترین عوامل در ایجاد نهضتی همه جانبه در مسیر گذر تاریخ مصر دو شاعردانست  

 

 

 

فهرست مطالب
اوضاع سیاسی،  اجتماعی ، اقتصادی و ادبی مصر در قرن نوزدهم و بیستم میلادی 
2-1اوضاع سیاسی مصر و تحولات حکومتی آن در قرن نوزدهم و بیستم   9
2-2اوضاع اجتماعی مصر در عصر عبدالصبور و عائشه تیموریه 12
2-3اوضاع اقتصادی مصرو تحولات صنعتی در عصر دو شاعر  14
2-4 اوضاع ادبی مصر در عصر دو شاعر   15
2-4-1  ادبیات و شعر معاصر عربی در قرن نوزدهم و بیستم   16
2-4-2   شعر مصر در قرن های نوزدهم و بیستم میلادی  17
2-4-3   نهضت نوگرایی در شعر
منابع