خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خاطره و خاطره نگاری با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


خاطره گونه ای از روایت و روایت گری است که راوی رویدادهایی را بیان می کند، خاطره بازگویی، بازنویسی و گاه بازآفرینی، دیده ها، شنیده ها و کرده های زمان گذشته است در نتیجه خاطره، یافته است نه بافته ذهن و تخیل و به همین سبب باید مستند باشد. 

 

 

 

فهرست مطالب
1-2-1- خاطره 27
1-2-2- ارزش خاطره و خاطره نگاری 28
1-2-3- انواع خاطره 28
1-2-4- پیشینه خاطره نگاری در ایران و خاطره نگاری دفاع مقدس 31
1-2-5- دفاع مقدس و ادبیات تاریخی معاصر ایران 31
1-2-6- ادبیات تاریخی، پژوهشی – تحلیلی 31
1-2-7- ادبیات تاریخی، اسنادی 32
1-2-8- ادبیات تاریخی، داستانی 32
1-2-9- ادبیات تاریخی، نقلی 32
1-2-10- انواع ادبیات خاطره ای دفاع مقدس در حوزه تاریخ نقلی 33
1-2-11-  ویژگی های خاطرات دفاع مقدس 35
1-2-12- پژوهش ها در حوزه خاطره دفاع مقدس 36
1-2-13- برخی مقالات و مصاحبه ها 37
1-2-14- زندگی نامه نویسی در خاطره نگاری 37
1-2-15- اشکال زندگی نامه 38
1-2-16- تفاوت خاطره و زندگی نامه 38
1-2-17- تفاوت خاطره و گزارش 39
1-2-18- تفاوت خاطره و تاریخ 39
1-2-19- تفاوت خاطره و سفرنامه 39
1-2-20- تفاوت خاطره و یادداشت روزانه 39
1-2-21- وصیت نامه نویسی در  خاطره نگاری 40
منابع