خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شرح حال و زندگینامه صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


    برای آشنایی با هر ادیبی ابتدا باید به بررسی وقایع زندگی ، جزئیات حیات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی وی پرداخت ؛ زیرا بین حوادث زندگی و تولید ذهنی فرد ارتباط تنگاتنگ وجود دارد . به عبارت دیگر اتفاقاتی که در دوران حیات فرد روی می دهد ، روحیات او را تحت تأثیر قرار داده و در ورای ذهن او نهفته می ماند و بعدها با رشد عقلانیت فرد ، اگر این نهفته های ذهنی به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد تبدیل به فکری نو و صاحب آن نیز به فردی عالم و ادیب مبدّل می شود . در این بخش برآنیم تا با بررسی کلی زوایای زندگی صلاح عبدالصبور با افکار و عقاید ، آثار و اندیشه های ایشان بیشتر آشنا شویم .

 

 

 

فهرست مطالب
شرح حال صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه
3-1 صلاح عبدالصبور  21
3-1-1   گذری بر زندگی صلاح عبدالصبور  21
3-1-2   اعتقادات صلاح عبدالصبور  23
3-1-3   جایگاه ادبی صلاح عبدالصبور   27
3-1-4   آثار شعری صلاح عبدالصبور 27
3-1-5   مرگ صلاح عبدالصبور   3
3-2  عائشه تیموریه 31
3-2-1 گذری بر زندگی عائشه تیموریه  31
3-2-2 افکار و عقاید عائشه تیموریه 33
3-2-3   جایگاه ادبی عائشه تیموریه  37
3-2-4   آثار شعری عائشه تیموریه   37
3-2-5   خصائص نثری عائشه تیموریه در خلال آثارش  39
3-2-6   مرگ عائشه تیموریه 
منابع