خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شعر کودک و نوجوان و ریشه های آن در ایران با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


بدست دادن تعریف كاملی از شعر دشوار است وقتی قید كودك را هم به آن می افزاییم كار دشوارتر میگردد. از بین تعاریف مختلف كه محققان برای شعر كودك ارائه كرده اند به نظر این تعریف کاملترست: «شعر کودک سخنی است آهنگین که با تکیه بر وجوه صوتی و موسیقیایی كلمات و بهره گیری از وزن و قافیه و تكیه بر سادگی و زیبایی مضمون و معطوف به عنصر تخیل به ذوق زیبایی شناسی و موسیقیایی كودك و غریزه بازی او پاسخ میدهد. البته اشاره به آهنگین بودن به این مفهوم نیست كه شعر كودك حتما شعری است متكی به وزن و قافیه به مفهوم قدیمی آن و ریتم و آهنگ با استفاده از شگردهای مختلفی ایجاد می شود که وزن و قافیه یکی از اسباب آن است » (همان:287).

 

 

 

فهرست مطالب
موضوع اصلی شعر کودک و نوجوان (خداوند)  73
4-2-1-ریشه های شعر کودک در ایران   75
4-2-2- دوره مشروطه   76
4-2-3- دوره پس از مشروطه   76
4-2-4- بنیانگذاران شعر کودک درایران  76
4-2-5- دوره های سه گانه شعر کودک در ایران  77
4-2-6-جمع آوری اطلاعات در اشعار کودک و نوجوان   77
4-2-7-ترکیبات وصفی و اضافی  77
4-2-8-تشبیهات   80
4-2-9-برشمردن نعمت ها   81
4-2-10-دعا ها و درخواستها   86
4-2-11-جایگاه خدا   87
4-2-12-عبادت  و ارتباط با خدا
منابع