خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شعر و تعریف آن با فرمت docx در قالب 8 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


    كوتاه ترین عبارت كه در تعریف شعر از قدامه بن جعفر در نقدُ الشّعر آمده چنین است كه «شعر: سخن موزون و مقفّایی است كه بر معنایی دلالت دارد» (زیادی، 1380: 27). شمس قیس رازی نیز در كتاب المعجم فی مِعاییرالاشعار العجم درباره ی شعر می نویسد «شعر در اصل لغت، دانشی است و ادراك معانی به حدس صایب و استدلال راست. و از روی اصطلاح سخنی است اندیشیده، مرتبِ معنوی، موزون، متكرّر، متساوی،‌ حروف آخر آن به یكدیگر ماننده» (قیس رازی، 1373: 189).

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 تعریف لغوی شعر 7
2-2 تعاریف قدما درباره ی شعر 7
2-3 تعاریف جدید درباره ی شعر 8
2-4 معروفترین قالبهای شعر سنتی 8
2-5 سیر كاربرد قالبهای شعری در برخی از دوره های سبكی تا قرن ششم: 9
منابع