خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه قصاص در تمدن اسلامی با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


  داستان سرایی در ایران سنّتی بسیار دیرینه دارد. قدیم ترین سندی كه بعد از اسلام در این باب در دست است گفته ابن  ندیم در الفهرست است كه رواج دادن داستان سرایی در شب را به اسكندر نسبت می‌دهد. محمد بن اسحاق گوید: «نخستین كسانی كه افسانه تصنیف كرده‌اند و آن را به صورت كتاب درآورده، در خزانه های خود نگاه داشتند، فرس اول بودند. ایشان بعضی از افسانه‌ها را از زبان جانوران نقل می‌كردند. پس از آن پادشاهان اشكانی كه دومین سلسله پادشاهان ایران بودند آن را به صورتی اغراض آمیز (هدفمند) در آوردند و شاهان ساسانی چیزها بر آن افزودند» (محجوب، 1387، 1079). 

 

 

 

فهرست مطالب
قصّاص در تمدن اسلامی 96
3-13- مقامه 99
3-14-ادبیات تصوف  101
3-15- مجالس وعظ صوفیه 104
3-16- ملفوظات 112
3-17- آداب و آسیب شناسی مجالس وعظ 114
3-17-1- شناخت قابلیت مخاطب  115
3-17-2- صفت واعظ 116
3-17-3- آسیب شناسی وعظ 118
3-17-4- آداب وعظ در بیان «ابن جوزی» و «عنصرالمعالی» 
منابع