خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه گفتمان عرفانی و توضیحات آن با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ژان فرانسوا لیوتار (1924-1998) فیلسوف فرانسوی در كتاب «وضعیت پست مدرن»(1380). برای توصیف شرایط زمان پست مدرن، از اصطلاح فراروایت یا كلان روایت (Meta-narrative) استفاده می‌كند «فراروایت به معنی قصه یا روایتی آن چنان عظیم، فراگیر و بامعنی است كه قادر است فلسفه، سیاست، الهیات، فرهنگ، ادبیات، هنر و دیگر شاخه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی را كنار هم قرار دهد، همه آن‌ها را با هم مرتبط كند، میان آنها پیوند منطقی و رابطه‌ای ضروری برقرار سازد و به آنها معنایی دارای وحدت ببخشد. برای مثال لیوتار قصه دینی مسیحیت در باب تحقق اراده و مشیت الهی در زمین، قصة سیاسی ماركسیسم درباره تضادهای طبقاتی و انقلاب، قصه روشنگری در رابطه با پیشرفت عقلایی را از مهمترین فراروایت‌ها می‌داند»(فرمهینی فراهانی، 1389: 285).

 

 

 

فهرست مطالب
3 ـ1 ـ افسانه تحول گفتمانی عطار 32
3ـ2ـ فراروایت چیست؟ 33
3ـ3ـ گفتمان چیست؟ 35
3ـ3ـ1ـ بیان ناپذیری تجربه در گفتمان عرفانی 38
3ـ3ـ2ـ گفتمان و استعاره 39
3ـ3ـ3ـ استعاره‌های گفتمانی تذكرة‌الاولیاء 41
3ـ3ـ4ـ گفتگومندی گفتمانی 43
3ـ 4ـ باختین و نظریه گفتگومندی (dialogim) 45
منابع