خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم خطابه و اجزای آن با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


هر چه بر عمق و وسعت زندگی اجتماعی افزوده شده سخن و فن ارتباط با افراد جامعه كه همان سخنوری است، جایگاه مهم تری یافته است. به عقیده بسیاری از صاحب نظران در سیر تكامل عقلانیت بشر، شعر پیش از نثر قرار می‌گیرد؛ زیرا کارکرد شعر بیشتر بیان عواطف و احساسات است و نثر برای بیان اندیشه  و نیز یافته-های علمی (رک. رستگار فسایی، 1380: 29) و اگر بپذیریم که نمود عواطف و هیجانات بشری پیش و بیش از محصولات فکری او بوده است این مطلب پذیرفتنی است که شعر بر نثر تقدم زمانی دارد.  بر همین اساس شاید بتوان گفت كه «سخنوری در ابتدا به صورت شعر بوده و هر چه قوه منطق و عقلانیت در كلام بشر پررنگ تر شده، سخنوری به سمت كلام منثور سوق یافته است» (فروغی، 1368: 17). 

 

 

 

فهرست مطالب
خطابه و تعریف آن 14
3-2-اجزاء خطابه 16
3-3-تاریخ خطابه در یونان  16
3-3-1- تفاوت خطابه و مجلس گویی 22
3-4-سخنوری در ایران پیش از اسلام 23
3-5-فن خطابه در عصر جاهلی 34
3-5-1- ویژگی های خطابه در عصر جاهلی
منابع