خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ماده 758 قانون مدنی مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد...» مشاهده می شود ماده 758، از شرایط و احکام خاصه ای صحبت می کند که در عقد صلح اجرا نمی شود. قانون مدنی در هیچ یک از مواد مربوط به عقد صلح، تعریف و ضابطه ای برای این شرایط و احکام ارائه نمی دهد.

 

 

 

فهرست مطالب
مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده 758ق.م) 56
گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح 56
بند1) شرایط خاصه 57
1-1- شرایط عام صحت معاملات 58
2-1- شرایط خاصه معاملات 59
بند2- احکام خاصه 63
بند3) معامله 66
1-3- تعریف و مفهوم معامله 66
2-3- «معامله» در ماده 758 قانون مدنی 69
گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح 71
بند1) اصالت و فرعیت عقد صلح 71
1-1- نظریه تفریع، اهل سنت 72
2-1- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه 77
3-1- موضع قانون مدنی ایران 80
بند 2) ضرورت استقلال عقد صلح 80
1-2- محدود بودن شمار عقود معین 81
2-2- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی 83
منابع