خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ادبیات صوفیانه و طنز با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در میان اقشار مختلف جامعه ، صوفیان از جمله کسانی هستند که علاوه بر غرقه شدن در بحر بی کران علم ، به دلیل روحیه ی حساس و طبع پاک، نسبت به نابسامانی های جامعه و قیاس خیر و شر امور به معیار دانسته های خویش، به شک و آشفتگی رسیدند. آنان از طریق ریاضت، تفکرات ذهنی و مکاشفات متعدد دریافتند که حقیقت به وسیله خرد و آگاهی محدود انسان درک نمی شود.  عطار نیز مانند صوفیان از نزدیک از طریق شغل طبابت و دارو فروشی پدر در زمان کودکی و همین دو حرفه در زمان بزرگسالی اش، با مردم رنج دیده و ستم های اجتماعی که در حق آنها رفته بود آشنا شد، (علاوه بر آن حوادث تاریخی و مصیبت باری را نیز شاهد بود که هر کدام می توانست انگیزه ی شک در کار دین و داور باشد. فتنه ی غزان نیشابور، قحطی های مکرر در خراسان قرن ششم و... در زمان حیات عطار اتفاق افتاد که بی گمان عاری از تأثیر عمیق و وسوسه های شک آمیز در جان حساس و دل بیدار وی نبوده است (پورنامداریان، 11375: 615).

 

 

 

فهرست مطالب
3-1- صوفیان راستین و اعتراض به اجتماع نابسامان 17
3-2- هنجارگریزی در زبان صوفیه  18
3-3- نكوهش عقل معاش در اندیشه صوفیان 20
3-4- فرهنگ عامه در شعر عطار 20
3-5- بررسی ساختار حكایات عرفانی و طنز آمیز عطار  20
3-6- قصه و تمثیل 22
3-7- رمز و طنز درعرفان 23
3-8- علت پیدایش آثار طنز 26
3-9- نظریات رایج درمورد طنز و متون طنزآمیز 28
2-10- شوخ طبعی و اقسام آن  30
3-11- شیوه های طنز پردازی و  خنداندن  31
3-12- شگردهای رایج در متون مطالبه آمیز (حکایت احمقان) 32
3-13- حکایت مثنویهای عطار33
منابع