خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه داستان و چگونگی پیدایش آن با فرمت docx در قالب 13 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


قصّه گویی و داستان سازی در سرگذشت ملّت ها، امری ابداعی نبوده است بلکه با گذشت روزگار شکل یافته با نگاهی کوتاه به قصّه، داستان، روایات، اساطیر به این نتیجه می رسیم: «هنگامی که قوم آریایی به ایران می آمدند داستان ها، روایات و اساطیری از نیاکان خود که با آریایی های هند یکجا زندگی می کردند، به همراه آوردند این اساطیر و روایات که در میان آریایی های شعبه ی هند نیز رایج بوده است، در بین قوم ایرانی باقی ماند و به مرور زمان تغییراتی در آن ها راه یافت

 

 

 

فهرست مطالب
چگونگی پیدایش داستان 6
2 -1-1 تعریف داستان 7
2-1-2 انواع داستان 8
2-1-2-1 قصه 8
2-1-2-2 رمانس 8
2-1-2-3 داستان كوتاه 8
2-1-2-4 رمان 9
2-1-3  مهمترین وجوه اشتراك داستان كوتاه و رمان 9
2-1- 4 تفاوت داستان كوتاه و رمان 9
2-1- 5  تفاوت رمانس و رمان 10
2-1- 6  پیشینه ی تاریخی رمان 11
2-1-6-1  ورود رمان به مرحله جدید 11
2-1-6-2  تعریف رمان 12
 2-1- 6-3  انواع رمان 13
 2-1-6-4  هدف رمان 
منابع