خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه داستان و عناصر آن با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


عناصر داستان موجب زیبایی و بسط یک داستان می شوند قسمت اعظم کشش و جاذبه ای که در یک داستان احساس می شود به سبب وجود این عناصر و استفاده صحیح و به جا از آن هاست، این عوامل به شکل  پایه هایی ساختار داستان را استوار و محکم می کند عناصر داستانی شامل: پیرنگ، شخصیت وشخصیت پردازی، درون مایه، موضوع، گفت وگو، زاویه ی دید، حقیقت مانندی، صحنه وصحنه پردازی، فضا ولحن می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
عناصر داستان 15
2-2-1  پیرنگ 15
2-2-1-1  عناصر ساختاری پیرنگ 16
2-2-1-1-1  گره افكنی 17
2-2-1-1-2  كشمكش 17
2-2-1-1-3  دروایی / هول و ولا / حالت تعلیق 18
2-2-1-1-4  بحران 18
2-2-1-1-5  نقطه ی اوج یا بزنگاه 19
2-2-1-1-6  گره گشایی 19
2-2-2  شخصیت و شخصیت پردازی 20
2-2-2-1  شخصیت 20
2-2-2-2  انواع شخصیت 21
2-2-2-3  شخصیت پردازی24
2-2-3 درون مایه 26
2-2-4  موضوع 27
2-2-5  گفت و گو 28
2-2-6  زاویه ی دید 29
2- 2-6-1  زاویه دید درونی 30
2-2-6-2  زاویه دید بیرونی 30
2-2-7 حقیقت مانندی 31
2-2-8  صحنه و صحنه پردازی 32
2-2-8-1 انواع صحنه 32
2-2-8-2  اجزای صحنه 32
2-2-8-3  وظایف صحنه 33
2-2-9  فضا و رنگ 33
2-2-10  لحن 34
2-2-11 توصیف
منابع