خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه دین و عرفان و بخش های مختلف آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


دین خواهی در متن خلقت انسان نهاده شده است و دین از نیازهای طبیعی انسان است. « باید اذعان داشت که نمی توان گفت ما در جهانی سکولار زندگی می کنیم. جز چند مورد استثناء، جهانی که ما در آن زندگی می کنیم... آکنده از احساسات دینی است ». (اِل برگر، 1380: 18) با توجّه به گرایش فطری انسان به دین، برای رسیدن به دین حق یا ادیان الهی و وحیانی، نیاز به تحقیق و پژوهش امری ضروری است تا بتوان در سایه آن به برنامه ی عملی دینِ حق، پای بند بود؛ در غیر این صورت گرفتار شدن به کفر و الحاد و یا گرایش به مکاتبی چون مارکسیسم و... به بهانه ی دین امری دور از انتظار نیست. بنابراین ضرورت شناخت دین حق و الهی به ما مدد رسانده تا در سایه آن به کمال مطلوب و هدف اصلی دین نائل شویم. در تعریف دین، اظهارنظرهای مختلف و گاه متفاوتی صورت گرفته است. گاه برخی تعریف ها در واقع تعریف ایمان و تديّن است تا دین. در حالی که  می دانیم تديّن و ایمان و صف انسان است؛ حال آن که دین، حقیقتی است پیام گونه که خداوند عالم برای رساندن بشر به سعادت ابدی در اختیار او قرار داده است.

 

 

 

فهرست مطالب
2ـ1. تعریف دین 11
2ـ1ـ1. هدف دین 13
2ـ2. عرفان 15
2ـ2ـ1. بخش های مختلف عرفان 18
2ـ3. دین و عرفان (نسبت یا تضاد) 20
2ـ3ـ1. عرفان و تصوّف 21
2ـ3ـ2. جایگاه شریعت در قلمرو عرفان 23
2ـ3ـ3. نسبت یا جدایی دین و عرفان 27
2ـ3ـ3ـ1. معرفت شناسی 28
2ـ3ـ3ـ2. هستی شناسی دینی و عرفانی 29
منابع