خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه عدالت و دادرسی در متون ادبی با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


متون ادب فارسی بدون شک در بر دارنده تمام موضوعات الهی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و ... است. پس بررسی یک مفهوم والا و بسیار پر کاربرد در آنها خالی از لطف نمی باشد شاید علت اینکه از عدالت تعبیرهای مختلف و گاه متضاد ارائه می گردد عدم مطالعه در معنی و کاربرد این تعبیر در طول تاریخ کشورمان بوده است بدون شک بررسی آثار افتخار آمیز و مورد توجه ادیبان معاصر داخل و خارج جهت یافت یک موضوع خاص و تبیین معنی آن می توان بسیار کمک شایانی به تحقیق بکند و مشترکات معنایی آن اصطلاح در طول تاریخ محققان و کاربران این موضوع در جامعه را به تبیین و عمل مشخص تری سوق دهد ، لذا علت اصلی استفاده ما از آثار فاخر ادبیات فارسی همین می باشد که خوانندگان به مفهوم دقیق و اصلی این موضو ع پی برده و معنی واحدی از تمام آثار جهت فهم معنی این اصطلاح به دست آید. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-4-1 -شاهنامه فردوسی 24
2-4-2- قابوس نامه 36
2-4-3 -کلیله و دمنه 37
2-4-4 -مخزن الأسرار نظامی 39
2-4-5 -مرزبان نامه 40
2-4-6- بوستان سعدی 41
2-4-7- گلستان سعدی 43
2-4-8 -مثنوی معنوی 45
2-4-9 -تاریخ جهانگشای جوینی 47
2-4-10- اخلاق ناصری 48
منابع