خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه قرآن مجید و مختصری در باب آن با فرمت docx در قالب 12 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


قرن چهار و نیمه ی اول قرن پنجم از مهم ترین دوره ی ادوار تمدّن اسلامی قابل توجّه و مطالعه است . این عصر که باید آن  را عصر طلایی تمدّن اسلامی  ایران دانست دوره ی استحصال ایرانیان از کوشش های متمادی خود در دو قرن گذشته برای بازیافتن استقلال کامل و بهر ه برداری از کوشش های علمی و ادبی برای داشتن علما و ادبای درجه اول و دوره ی شگفتی نظم و نثر فارسی است. در اواخر این دوره ی درخشان علم و ادب و آزادی افکار بود که مقدمات غلبه ی حکومت های غیر ایرانی نژاد فراهم آمد و دوران جدیدی در کشور ما که به دوره ی غلبه ی سیاسی دینی معروف ست ، آغاز شد . در همین دوران دنباله تعلیمات تصوّف اسلامی که در آغاز امر نوعی از زهد و پشمینه پوشی و ترک دنیاوی بود و سپس به صورت مکتبی است نحوه ی تفکر در شناخت حقایق عالم وجود و شهود عینی هستی مطلق در آمد ، ادامه داشت و مردان بزرگی از میان صوفیان در خراسان و دیگر نواحی ایران برخواستند. خواجه عبدالله انصاری یکی از بزرگ مردانی بود که در این دوران توانست با بهره گیری از عرفان اسلامی که دقیقاً مبتنی بر آیات و روایات دینی بود در ادبیات و نثرهایش بهره بجوید و با خلق آثار پر مضامین عرفانی سهمی چشم گیر در زبان ادبیات فارسی داشته باشد . 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 مختصری در باب قرآن مجید 11
2-2 تأثیر قرآن بر فرهنگ بشری 11
2-3 بهره های زبان و ادبیات فارسی از قرآن 12
2- 4 زمینه ها و پیشینه ی اثرپذیری شاعران ونویسندگان از قرآن  12
2-5 شیوه ها و گونه های اثرپذیری از قرآن 
منابع