خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مدیر شایسته و ویژگی های آن از منظر تئوری های مدیریت و از دیدگاه مدیریت اسلامی با فرمت docx در قالب 12 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در سال 1938 محققی به نام بارنارد در مطالعاتش به موضوع  وظایف یک رهبر اشاره کرده است. به گفته وی مدیر واقعی باید از عهده هر دو وظایف مدیریتی و عاطفی خود به خوبی بر آید، وی این وظایف را تحت عنوان وظایف شناختی و وظایف روانی نام گذاری کرده است. وظایف شناختی شامل راهنمایی، هدایت و الزام به انتخاب و عمل (تصمیم گیری) و وظایف روانی شامل جنبه های عاطفی و انگیزشی نظیر هدف گذاری و توسعه اعتماد و تعهد با هدف حمایت از اهداف اخلاقی بزرگ. (علوی، هدایتی نیا، 1385: 12-13). 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه: 6
1-2  شایستگیهای مدیریتی از منظر تئوریهای مدیریتی 6
2-2 مکتب ویژگیهای رهبری 8
3-2  شایستگیهای مدیریتی از منظر مبانی مدیریت اسلامی 13
4-2 دورنمایی از تاریخ مدیریت اسلامی 13
5-2 ویژگیهای مدیر شایسته از منظر مدیریت اسلامی 14
1-5-2  داشتن ایمان و ارتباط با خداوند 14
2-5-2 وحدت و هماهنگی در مدیریت 15
3-5-2 مشارکت عمومی 16
4-5-2 آخرتگرایی در هدف گذاری 17
5-5-2 اعمال مدیریت بر اساس اختیار نه اجبار 17
6-5-2 اعمال مدیریت بر اساس بصیرت نیروها 17
7-5-2 داشتن مهر و  عطوفت 18
8-5-2 داشتن سعه صدر 18
9-5-2 قضاوت و داوری 19
منابع