خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مروری بر زندگی و آثار خواجه عبدالله انصاری با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


«هم زمان با اعتلای علوم دینی در خراسان تصوّف و عرفان نیز در شهرهای مختلف آن به چنان اوجی رسیده بود که شیخ بزرگ مکه ، ابوالحسن سیروانی ، به مریدان و صوفیان توصیه می کرد تا به زیارت و دیدار پیران و مشایخ خراسان بروند . بسیاری از مشایخ بزرگ که در سده چهارم هجری در خراسان می زیستند و خراسانی الاصل بودند ، یا خود شاگردومرید مشایخ پیشین بودند یا دیدار و زیارت آن ها را درک کرده بودند ، یا آن که به یک واسطه با آن پیوند و نسبت می یافتند . در ايّام کودکی و نوجوانی پیرهرات چند تن از مشایخ بزرگ چون ابوالعباس قصّاب آملی ، خرقانی ، ابوسعیدابوالخیر و ابن باکویه شیرازی در قید حیات بودند که عبدالله به زیارت و دیدار آنان ، جزابوالعباس قصاب آملی نائل شد و قشیری را شاید او خود به سبب اعتقاد نخواست دیدار کند»( همان : 6 ).

 

 

 

فهرست مطالب
3-1 نگاهی اجمالی به اوضاع سیاسی و فرهنگی هرات 16
3-2 جایگاه خواجه عبدالله انصاری در ادب فارسی 18
3-2-1 تولد خواجه عبدالله 18
3-2-2 تبارنامه، نام و القاب خواجه عبدالله 19
3-2-3 دوران کودکی خواجه عبدالله 21
3-2-4 دوران نوجوانی خواجه عبدالله 22
3-2-5 دوره جوانی و به سوی کمال 23
3-2-6 سال های رنج ومشقّت 24
3-2-7 سال های موفّقيّت و پیشرفت 25
3-2-8 نزاع با بدعت گزاران 26
3-2-9 واپسین سال های زندگی خواجه 26
3-3 آثار و تألیفات خواجه عبدالله 27
3-4 مشرب فکری خواجه عبدالله 29
3-5 مذهب دینی و تعصّب خواجه عبدالله 30
3-6 عوامل رواج تصوّف 31
3-7 سفرهای خواجهعبدالله 32
3-8 نثر خواجه عبدالله 33
3-9 استادان خواجه عبدالله 34
3-10 پیران خواجه عبدالله 35
3-11 تفسیر پژوهی خواجه عبدالله 38
3-12 شعر و ادب خواجه عبدالله 
منابع