خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم اسطوره و آیین مهرپرستی در ایران با فرمت docx در قالب 80 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اسطوره در لغت با واژه ی (Historia) به معنی " روایت و تاریخ " هم ریشه است؛ در یونانی (Mythos) به معنی شرح، خبر و قصه آمده که با واژه ی انگلیسی (Mouth) به معنی دهان، بیان و روایت از یک ریشه است (اسماعیل پور،1387،13). اسطوره امروزه هم به معنای (Fiction) یا (Iiiusion) به کار می رود. و هم به معنای سنت قدسی یا مینوی، وحی اصلی یا آغازین، الگوی نمونه وار، که خاصه در نزد قوم شناسان، جامعه شناسان و مورخان ادیان، معمول و مأنوس است (الیاده،1362،10).

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- اسطوره 6
2_2_ ثنویت و دوآلیسم 15
2_3_ آیین دوبن، ثنویت، در فرهنگ آسیای غربی 18
2_4_ مهر، مهرپرستی ، میتره، میترائیسم 20
2_5_ زروان و زروانیسم 26
2_6_ نور از دیدگاه ادراکی 29
2_7_ اسطوره ی نور و ظلمت 35
2_8_ جهان‌شناسی گنوسی 42
2_9_ جهان‌شناسی آیین مانوی 52
2_10_ جهان‌شناسی عرفان مندایی 61
2_11_  تاثیر آرای گنوسی بر عرفان ایرانی- اسلامی 64
2_12_ نور و ظلمت از دیدگاه عرفانی 68
2_11_ 1_ نور و ظلمت از دیدگاه قرآن 75
2_11_2 نور و ظلمت از دیدگاه سهروردی 79
2_11_3_ نور و ظلمت از دیدگاه غزالی 84
2_11_4_ نور و ظلمت از دیدگاه عینالقضات همدانی 85
منابع