خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ادبیات تطبیقی و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ادبیات تطبیقی  به عنوان یک اندیشه جدید حدود دو قرن پیش به تاثیر از اندیشه ادبیات جهانی  گوته پا به منصه ظهور گذاشت، «وی در پی آن بود که مشترکات فرهنگ های شرق و غرب را بیابد و آنگاه براساس این مشترکات آنها را به هم پیوند زند.» (انوشیروانی،1390: 24) این ایده می تواند « به بررسی تمامی آثار، برای از قوه به فعل درآوردن خاص ادبیات، بپردازد؛ چون كه خود، از منظر نظریه ای، به تأمین برابری جایگاه بالقوه تمامی آثار میپردازد.» (شورل،1389: 51) البته ادبیات جهانی و ادبیات تطبیقی تفاوت زیادی با هم ندارند؛ در واقع ادبیات جهانی موادخام را در اختیار تطبیقگر قرار میدهد تا بوسیله آن تحلیلی آگاهانه انجام دهد.

 

 

 

فهرست مطالب
2.1. ادبیات تطبیقی 11
1.1.2. مفهوم ادبیات تطبیقی 11
2.1.2. مكتب فرانسه 12
3.1.2. مكتب آمریكا 14
4.1.2. جریان های نو در ادبیات تطبیقی 14
5.1.2. گرایش های جدید مكتب فرانسه 15
6.1.2. اهداف ادبیات تطبیقی 16
منابع