خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خطابه و تاریخچه آن در صدر اسلام با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


خطابه در جامعه صدر اسلام كه جریان های فكری مختلفی آن را احاطه كرده بود،‌ از نقش مهميّ برخوردار بود و تقریباً تنها وسیله نشر افكار و تبلیغات بود؛ زیرا نویسندگی در آن عصر از رونق كمی برخوردار بود. ظهور قرآن کریم که در اوج فصاحت و بلاغت بود تحول شگرفی در علوم ادبی آن عصر و به ویژه خطابه ایجاد نمود. شاید اگر بگوئیم نزول‌ قرآن کریم عامل تدوین علوم و فنونی مانند صرف‌ و نحو و بلاغت و فلسفه و کلام و تفسیر و حدیث و دیگر شاخه‌های معرفت شده است، سخنی به‌ اغراق نگفته‌ایم. علت آن که این تحول بیشتر در نثر پدیدار شد آن بود که «شعر هنری سنتّی به شمار می‌رفت که شاعر در آن گام های گذشتگان را می‌جست و خود را متعّهد می‌دانست که از اصولی محدود تبعيّت‌ کند. از همین رو شعر صدر اسلام نیز، بسیاری از نشانه‌ها و ویژگی‌های دوره جاهلی را در خود حفظ نموده است» (ر.ک. فن الوصیف، ایلیا حاوی، بیروت 1956: 128-120).

 

 

 

فهرست مطالب
خطابه در صدر اسلام 38
3-6-1-خطبای صدر اسلام 44
3-6-1-1- تفاوت خطبه و خطابه 44
3-6-1-2- خطبه های پیامبر اکرم (ص) 45
3-6-1-3- خطبه های امام علی (ع) 51
3-7-زمینه‌های سیاسی رواج خطابه در عصر اموی 56
3-7-1-ویژگی های خطابه اموی 58
3-8-دولت عباسی و ادب آن عصر 58
3-8-1-خطابه در عهد عباسی 60
منابع