خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه نگاهی به زندگی و آثار مسعود سعد خاقانی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


وقتی دیوان مسعود را به دست می‌گیرم وبه خواندن ان شروع می‌کنم چند سرنوشت مشابه مسعود در ذهنم تداعی می‌شود. یکی از این سرنوشت‌ها، سرنوشت کریستوست. ادموند دانتس  قهرمان کتاب کنت دمونت کریستو در سال 1815 به تهمت توطئه‌گری به نفع بناپارت به زندان می‌افتد و سال‌ها در شاتودیف  زندانی می‌شود و بعد از چندی از مجلس فرار می‌کند و گنجی به دست می‌آورد و به نام کنت دمونت معروف می‌شود. از جمله وقایع احوال وی در دوران حبس برخورد اوست با "فاریا" نام که در زندان او را تعلیم می‌دهد و صبر و همّت می‌آموزد و او را به گنجی در جزیرل مونته کریستور همنون می‌شود. در زندان مسعود، بهرامی نام منجّمی است که مثل این فاریا شاعر زندانی را تعلیم می‌دهد.

 

 

 

فهرست مطالب
3-1- مسعود سعد و چند سرنوشت مشابه 28
3-2- درباره منظومه‌ی شیلان اثر لرد بایرون 29
3-3- درباره‌ی خاقانی و اشعار حبسيّه او 30
3-4- تفاوت سبک مسعود با شاعران پیش از خود 33
3-5- لحن خاقانی و لحن مسعود سعد در قصیدههای حبسيّه 37
3-6- تفاوت سبک از طریق مقایسه قابل ادراک است 39
3-7- سبک‌های مختلف شعر فارسی 40
3-8- درباره‌ی قصیده ترسائیه خاقانی 41
3-9- توجه خاقانی به مسعود 47
3-10- سه دبستان شعری در قرن ششم 49
3-11- مختصات اسلوب شعری عهد سلجوقی یا بین بین 49
3-12- مسعود سعد نماینده سبک عهد سلجوقی یا بین بین 50
3-13- معاصران مسعود سعد 50
منابع