خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه منیرو روانی پور و اندیشه ها و مضامین آثار او با فرمت docx در قالب 146 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


 منیرو روانی پور 2 مرداد 1333 درجُفره بوشهر در خانواده ای که پدر عضو جبهه ملی بود و پسرخاله، آموزگاری طرفدار حزب توده و دایی که وکیل دادگستری بود به دنیا آمد. محفل  سه نفره مردان فامیل او را با شعرهای میرزاده عشقی - ایرج میرزا و وحشی بافقی آشنا کرد و محیط وهم انگیر و پر از افسانه زادگاهش چهره دیگری از جهان را به او نشان داد. پدر در سفرهای دور و دراز خود همیشه با دستی پر به خانه باز می گشت، دستی پر از شعر شاعران گمنام. فایز، خیام و فردوسی نام های آشنای خانواده بودند و زندگی میان واقیعت ها و حسرت های تاریخی از یک طرف و قصه های پریان و باورهای مردم جفره می گذشت و او را برای نوشتن داستان هایی که نگاهی به واقعیت و نگاهی به افسانه دارد- آماده می کرد. کتاب های چاپ پروگروس و بخصوص کتاب های گورکی درخانه فراوان بود و او اولین کتاب گورگی را در ده سالگی خواند. عطش خواندن از همان کودکی گریبانش را گرفت و رهایش نکرد. بعد از این به سراغ کتاب های میکی اسپیلین و جوادفاضل ـ ر. اعتمادی و ارونقی کرمانی...رفت.

 

 

 

فهرست مطالب
زندگی و آثار منیرو روانی پور
3-2- اندیشه‌ها و مضامین اجتماعی و روانی (روان‌شناختی)  22
3-2-1-اندیشه زنان  22
3-2-1-1- سیمای مرد 24
3-2-1-2- زنان روشنفکر 28
3-2-1-2-1- طرد شدن زنان از خانواده 29
3-2-1-2-2-نفرت از زندگی اشرافی  30
3-2-1-2-3- کار و نوشتن 31
3-2-1-2-4-نداشتن خانه و سرپناه 33
3-2-1-2-5- تنهایی  34
3-2-1-3- زنان و خانواده 34
3-2-1-4- فرزند و وابستگی به فرزند 36
3-2-1-5- انتظار 39
3-2-1-6- ازدواج 42
3-2-1-6-1- ازدواج نامتناسب و اجباری-  42 
3-2-1-6-2- ازدواج پاک و متناسب 43
3-2-1-6-3- ازدواج آزاد 45
3-2-1-7- زنان و پیری 46
3-2-1-8-آموزش و یادگیری 46
3-2-1-9- اندیشه فمینیستی  47
3-2-2- اندیشه ناتورالیستی 53
3-2-3- فقر  55
3-2-4- فساد 57
3-2-5- کشف نفت 58
3-2-6-کمبود امکانات آموزشی 58
3-2-7- قاچاق 59
3-2-8- مهاجرت 59
3-2-9- تقابل سنت و مدرنیته 59
3-2-9- 1- طبیعت گرایی(عشق به طبیعت)  60 
3-2-10- عشق 62
3-2-10-1-عشق زمینی
3-2-10-1-1- عشق و عصمت  63
3-2-10-1-2 -عشق و عقل 64 
3-2-10-1-3- عشق یک نیاز  65
3-2-10-2- عشق آسمانی 67 
3-2-10-3- عشق به وطن(نوستالژی وطن) 70
3-2-11- جبرگرایی
و...