خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سمبل و نماد درآثار فروغ فرخزاد با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


نمادگرایی (بدون توجه به کارکردهای متفاوت آن در هر دوره) از دیرترین روزگاران تا به امروز، در تار و پود روان و ذهن آدمیان جای داشته است. نمادها از دیدگاه روانشناسی پلی هستند برای ارتباط ما با عمیقترین و مرموزترین بخش روانمان؛ بخشی که از دسترس خود آگاهی ما دور است و سرچشمة رفتارها و احساسات ما تلقی میشودنمادها میتوانند آگاهانه یا ناآگاهانه ساخته شوند. گاهی عوامل بیرونی و گاهی عوامل درونی باعث – خلق نمادها میشوند. شاعران معمولاً نمادها را از زمینههای فرهنگی موجود در جامعه و گاهی از سنن ادبی و تلمیحات استخراج میکنند اما باید توجه داشته باشیم که نمادها غالباً ریشه در باورهای کهن مردمی دارند و از ناخودآگاه انسانها سر بر میآورند. هر چند نویسنده و شاعر قادر است به مناسبت بحث، هر چیزی را تبدیل به نماد کند. گاه دو عنصر رویا وتخیل در شعر برخی از شاعران سمبولیست آنقدر اوج می گیرد که ماهیت اشیاء را در نظر آنها دگرگون می سازد آنگونه مه رمبو در سایه این خیال فرا رونده «یک کارخانه را به شکل یک مسجد می دید»       

 

 

 

فهرست مطالب
4-1 ساخت نمادها 81
4-2 نمادشناسی آب در اشعار فروغ 81
4-2-1 نماد دریا و اقیانوس 85
4-2-2 نماد مرداب 86
4-3 نمادشناسی باد 87
4-4 نمادشناسی حیوانات 88
4-4-1 آهو 88
4-4-2 بره 89
4-4-3 زنجره (سیرسیرک) 90
4-4-3-1 زنجره به عنوان نماد طبیعت 90
4-4-3-2 زنجره نماد نالیدن. 90
4-4-4 گرگ 90
4-4-5 مار 91
4-4-6 موش 91
4-4-7 سوسک 92
4-5 نمادشناسی پرندگان 92
4-5-1 پرنده و نسیم 92
4-5-2 آواز قناری 92
4-5-3 جغد 93
4-5-4 پرستو 93
4-5-5 عقاب 93
و...