خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه عبادت و ماهیت آن با فرمت docx در قالب 55 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


نماز ارتباط صمیمانه ای است میان انسان و خدا، میان آفریده و آفریدگار نماز زیبا ترین جلوه ی پرستش، اقرار صادقانه به بندگی خدا و سرآغاز صعود به رفیع ترین قلّه های معنویت، معرفت الهی و سعادت جاودانی است نماز در لغت به معانی : «خدمت و بندگی، خدمتکاری، اطاعت و فرمانبرداری، سجده و سجود، سر به زمین نهادن، سر فرود آوری برای تعظیم، کرنش و تکریم و تعظیم است  «در نماز آمدن» نیز به معانی: سجده کردن، تعظیم کردن و «به نماز آمدن» : خم شدن به نشانه ی تکریم و تعظیم، پرستش، ادای اطاعت، طاعت و عبادت ایزد تعالی، عبادت و عرض نیاز به سوی خدای عالمیان به طریقی که در شریعت پیامبران وارد شده و نیاز است» (دهخدا، ج47 : 772)

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 نماز14
2-1-1 عبادت و ماهیت آن16
2-1-2 نام های نماز 19
2-1-3 تاریخچه ی نماز و پرستش20
2-1-4 اشکال نماز22    
2-1-4-1 نماز در ادیان بدوی23    
2-1-4-2 دین زرتشت25
2-1-4-3 دین یهود28
2-1-4-4 دین مسیح30    
2-1-4-5 دین اسلام32
2-1-5 نظریه های نماز34    
2-1- آداب نماز37
2-1-7 مفاهیم نماز38    
2-2 نیایش44
2-2-1 آداب نیایش47    
2-2-2 اهداف نیایش48    
2-2-3 مفاهیم نیایش49    
2-2-3-1 مناجات49    
2-2-3-2 دعا50
2-3-نقش نماز و نیایش در اندیشه ی شاعران کهن و معاصر
منابع