خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه عنصرالمعالی کیکاووس و زندگینامه او با فرمت docx در قالب 7 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


کیکاووس ملقب به عنصر المعالی یکی از نویسندگان  قرن پنجم است نام پدرش  اسکندر و نام مادرش یکی از دختران مرزبان بن رستم در سال 412 ه ق. به نیا آمد. در سال 475 هق. همراه با پایان تالیف قابوس نامه وفات نمود و حدود 63 سال عمر کرد. هشت سال ندیم خاص  سلطان مسعود مودود بود وی از شاهزادگان خاندان زیاری است که در قرن چهارم و پنجم در گرگان ، گیلان ، طبرستان  و ری ، شهریاری کرده اند . و در زمان قدرت قلمرو ایشان از یک سو به دریای خزر و از سوی دیگر سرحد خراسان و از یک سو همدان  و از سوی دیگر اصفهان بود فرمانروایی این سلسله از مرداویج بن زیار شروع به حکومت گیلان شاه فرزند  عنصر المعالی خاتمه می یابد.

 

 

 

فهرست مطالب
زندگی نامه عنصرالمعالی 33
4-1-1- تألیفات 34
4-1-2- انگیزه عنصرالمعالی از تألیف قابوسنامه 35
4-1-3- مشخصات سبک و شیوه نگارش  35
4-1-4- ترجمه و چاپ قابوس نامه 
منابع