خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ادبیات تطبیقی و مکاتب آن در کشورهای مختلف با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اگر چه « در مورد ادبیات تطبیقی هرگز تعریفی مشخص و متفق علیه وجود نداشته و نیز برخی معتقدند که برای تحقیقات تطبیقی در بسته وجود ندارد ،» (شورل، 185:1386) اما شماری از محققان این رشته در خصوص آن تعاریفی را ارائه کرده‌اند. از جمله : شورل ادبیات تطبیقی را «مطالعه و بررسی مقایسه¬ای آثاری که برخاسته از زمینه¬های فرهنگی متفاوتند»می-داند. (همان:25) «ادبیات تطبیقی فن روشمندی است که به بحث در باب تشابهات ، تاثیرات و نزدیک کردن آثار ادبی به یکدیگر یا به اشکال مختلف تعبیر انسانی در زمان و مکان‌های مختلف می‌پردازد مشروط بدان که به زبان‌ها با فرهنگ¬های مختلف و یا حتی یک فرهنگ منسوب باشند . فایده این نوع پژوهش ادبی، وصف، فهم و درک هرچه بهتر آثار ادبی است... ادبیات تطبیقی توصیف تحلیلی، مقایسه روشمند و تفسیر مرکب پدیده‌های ادبی بین زبان‌ها یا فرهنگ‌ها از طریق تاریخ ، نقد و فلسفه است تا بدین وسیله درک نیکویی از ادبیات انجام شود . » (برونیل و بیشوا و روسو، 1996: 172-173)

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 6
2-1ادبیات تطبیقی 6
2-2 تسمیه‌ی ادبیات تطبیقی 8
2-3تاریخچه‌ی ادبیات تطبیقی 9
2-4 مکاتب ادبیات تطبیقی 10
2-4-1 مکتب فرانسه 10
2-4-2 مکتب آمریکا 11
2-5 حیطه‌ی کارکرد ادبیات تطبیقی 12
2-6فوائد ادبیات تطبیقی 13
2-7ادبیات تطبیقی درایران 13
2-8 ادبیات ترجمه 16
منابع