خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه قهرمان اسطوره ای و نمونه ای از آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در مطالعه اسطوره ها و افسانه ها ی سراسر جهان ، دانشمندان الگویی را شناسایی کرده اند، که به نظر می رسد بارها و بارها تکرار شده و آن داستان قهرمان جهانی است. اساطیری که با قهرمان و بن مایه های قهرمانی سر و کار دارند اگر چه از حیث جزئیات بسیار تفاوت دارند؛ اما هر قدر به بررسی آنها می پردازیم، بیشتر به شباهت ساختاری و زیر ساختی آنها پی می بریم و متوجه می شویم كه همة آنها از یك کهن الگوی جهانی پیروی كرده اند. انسان وقتی در برابر ناگواری های طبیعت درمانده شود، به این فكر می افتد كه در قالب اسطوره ،قهرمانی بیافریند كه جاودانه باشد . در نگاه اول برخی از كردارهای قهرمان اسطوره ای، مبهم و ناشناخته به نظر می رسدچرا که كه خالق اثر در پرداخت قهرمان علاوه بر حس و تخیل خود از آموخته های قبلی و محتویات ناخودآگاه جمعی ذهن خود نیز استفاده می کند. او حس و تخیل و محتویات ناخودآگاه جمعی را در ذهن خود تركیب كرده و اسطوره ای نو می آفریند؛. اما هر قدر هم استادانه پوستة اسطوره ها را تغییر دهد ، باز در زیر لایه های ایجاد شد ه ، زیر ساخت بنیانی را می توان تشخیص داد.

 

 

 

فهرست مطالب
 اسطوره جهانی قهرمان 32
2-1 : پیشینه ی تاریخی 33
2-2: قهرمان اسطوره ای(کهن نمونه) 39
2-3: کهن نمونه ی تولد 40
2-4: کهن نمونه ی رهسپاری 43
2-5: تعریف قهرمان 46
2-6: اسطوره ی قهرمانی گرشاسب
منابع