دانلود پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر

سیستمهای تشخیص هویت با تاکید بر بیومتریک و شناسایی از طریق اثر انگشت

 
*  ضمیمه شدن پاور پوینت پایان نامه در قالب 52 اسلاید و بصورت رایگان
 
 
چکیده
این پروژه به معرفی سیستمهای تشخیص هویت که مهمترین و دقیق ترین آنها بیومتریک است خواهد ‏پرداخت . پس از تعریف بیومتریک به تعریف معماری سیستمهای بیومتریک می پردازیم  و در می یابیم ‏که هر سیستم بیومتریک با چه معماری کار می کند. در این پروژه همچنین در مورد چند تکنولوژی مهم ‏توضیح داده می شود مانند اثر انگشت، عنبیه چشم، نحوه راه رفتن، چهره و ... اما به دلیل اینکه سیستم اثر ‏انگشت از اهمیت بیشتری نسبت به سایر سیستم ها برخوردار است بیشتر به تجزیه و تحلیل این سیستم ‏خواهیم پرداخت و ابتدا به معرفی خطوط و نقاط مشخصه انگشت که در اصطلاح به آنها ریزه کاری گفته ‏می شود می پردازیم و سپس روش های پردازش این نقاط برای رسیدن به الگویی برای شناسایی هویت ‏را بیان خواهیم نمود. پس از آن سنسورهای مختلف که همگی همراه با شکل برای فهم بیشتر مطرح شده ‏اند مورد بحث قرار خواهند گرفت و سپس این سنسورها با هم مقایسه می شوند ومزیت هر یک بیان می ‏شود. سپس به معرفی سایر سیستم ها خواهیم پرداخت و در انتها به معرفی مفهوم ترکیبات بیومتریک و ‏روشهای متنوع آن خواهیم پرداخت . استفاده از روش ترکیب بیومتریک کارایی، امنیت، دقت سیستم را ‏افزایش می دهد.‏
 
 
 
کلمات کلیدی:

تشخیص هویت

سیستمهای تشخیص هویت

روش‌های تشخیص هویت بیومتریک 

 
 
مقدمه : 
از دیر باز انسان برای بقاء نیاز به تشخیص دوست از دشمن داشته است و تشخیص هویت برای وی ‏امری حیاتی بوده و هست، لذا امروزه سعی در مکانیزه سازی سیستمهای شناسایی بت تشخیص هوینت ‏شده است." این پیشرفتها دلیل بر نیاز جامعه و جهان است". نیازی که پیشرفت در آن باعث کاهش ‏تخلفات، افزایش امنیت، تسریع در امور روزمره و ... شده است. در گذشته جهت شناسایی جرم و ‏جنایتکار از روال  شناسایی اثر انگشت و چهره نگاری استفاده می شده، اما اکنون سیستمهای مکانیزه ‏ایجاد شده است.‏
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب : 
 
چکیده ‏8‏
مقدمه ‏9‏

فصل اول ‏:سیستهای تشخیص هویت ‏10‏

‏2-1- بیومتریک چیست؟ ‏11‏

‏3-1- انواع بیومتریکها ‏13‏

‏1-3-1- بیومتریکهای فیزیولوژیکی ‏13‏

‏2-3-1- بیومتریکهای رفتاری ‏14‏

‏4-1- پارامترهای مهم در سیستم های بیومتریک ‏16‏

‏5-1- تکنولوژی های بیومتریک ‏17‏

‏6-1- ترکیبات بیومتریک ‏17‏

‏7-1- کاربردهای بیومتریک ‏18‏
‏1-7-1- شناسایی مجرمان ‏18‏
‏2-7-1- خرده فروشی/خودپردازها/پایانه های فروش ‏19‏
‏3-7-1- دسترسی به حسابها ‏20‏
‏4-7-1- خودپردازها ‏20‏
‏5-7-1- تجارت الکترونیک / تلفنی ‏21‏
‏6-7-1- دسترسی به رایانه/شبکه ‏21‏
‏7-7-1- دسترسی فیزیکی/زمانی و کنترل حضور و غیاب ‏22‏
‏8-7-1- شناسایی شهروندان ‏23‏
‏1-8-7-1- شناسایی ملی ‏23‏

‏2-8-7-1- مدیریت بحرانهای بزرگ شهری ‏24‏

‏3-8-7-1- رأی گیری ‏25‏
‏4-8-7-1-گواهینامه رانندگی ‏25‏
‏5-8-7-1- توزیع امکانات عمومی ‏25‏

‏8-1- امنیت در سیستم های بیومتریک:‏ ‏26‏

‏9-1- رمزگذاری بیومتریک ‏27‏

‏10-1- کارت شناسایی بیومتریک چیست؟ ‏28‏

‏11-1- مزایای کارت های شناسایی بیومتریک ‏29‏

‏12-1- کارت های شناسایی بیومتریک چگونه کار می کنند؟ ‏30‏

‏13-1- فرآیند ایجاد کارت شناسایی بیومتریک ‏30‏

‏14-1-بررسی صحت کارت شناسایی بیومتریک ‏33‏

‏15-1- بیومتریک؛ عبور بدون رمز ‏34‏
‏16-1- برای وسایل بیومتریک دو نوع کاربرد امنیتی تعریف می شود:‏ ‏34‏

‏17-1- خطاهای سیستم بیومتریک ‏35‏

فصل دوم ‏تکنولوژیهای بیومتریکی ‏39‏

‏1-1-2- اثر انگشت(‏finger Print‏).‏ ‏39‏
‏3-1-2- طرز حرکت (‏Gait‏)‏ ‏41‏
‏5-1-2- چگونگی تایپ با کیبورد(‏KeyStroke‏)‏ ‏43‏
‏6-1-2- گوش(‏Ear‏)‏ ‏44‏
‏8-1-2- ورید و رگ‌ها (‏Vein‏ & ‏Vascular Patterns‏)‏ ‏46‏
‏9-1-2- لب ها (‏Lips‏)‏ ‏46‏
‏10-1-2- تشخیص چهره( ‏Face recognition‏).‏ ‏47‏
‏15-1-2- دست خط و امضا(‏Handwriting‏ & ‏Signature‏)‏ ‏51‏
‏16-1-2-  ‏DNA ‏52‏
‏2‏ ‏53‏

فصل سوم ‏: شناسایی از طریق اثرانگشت ‏55‏

‏2-3- مراحل پردازش تصویر در شناسایی بر اساس اثر انگشت ‏56‏

‏3-3- سنسورهای اثر انگشت ‏59‏

‏1-3-3- از نظر دریافت تصویر به دو نوع تقسیم می شوند:‏ ‏60‏
‏2-3-3- مزایا و معایب سنسورهای خازنی:‏ ‏60‏
‏3-3-3- مزایا و معایب سنسورهای نوری:‏ ‏60‏
‏4-3-3- مزایا و معایب سنسورها از نظر عملکرد داخلی(نوع اول)‏ ‏61‏
‏4-3- زنده بودن اثر انگشت و تتشخیص هویت ‏62‏
‏5-3- تشخیص اثرانگشت تقلبی ‏64‏
‏6-3- در سال 2005، ‏Biolab‏ دو روش جدید برای تشخیص انگشت جعلی:‏ ‏65‏
‏7-3- اثرانگشت ‏65‏

‏8-3- اشتباهات در انگشت نگاری ‏71‏

‏8-3- الگوی دمایی نوک انگشت:‏ ‏73‏
‏9-3- تشخیص از طریق تعرق بافت انگشت:‏ ‏73‏
‏10-3- روش های اندازه گیری دمای بافت:‏ ‏74‏
‏11-3- ایجاد گرما در محل قرارگیری انگشت:‏ ‏74‏
‏12-3- تشخیص زنده بودن اثرانگشت بر پایه آنالیز ویولت:‏ ‏75‏
‏13-3- آنالیز ‏Curvelet ‎‏ و ‏Curvelet Co-occurrence‏ جهت تشخیص ‏حمله های اثرانگشت جعلی به سیستم بیومتریک ‏76‏
‏14-3- استفاده از آنالیز خطوط برآمدگی انگشت توسط نورهای تابیده شده ‏77‏

‏15-3- استفاده از آنالیز ‏Time-Series ‏77‏

‏16-3- استفاده از آنالیزهای فرکانسی ‏78‏
‏17-3- تشخیص بر پایه مدل فیلتر گبور ‏78‏
‏18-3- تشخیص توسط آنالیز بویایی ‏79‏
‏19-3- تشخیص بر پایه آنالیز اعوجاج سطح پوست ‏79‏
‏20-3- ویژگی های استاتیک چندگانه ‏79‏
‏21-3- قابلیتهای سیستم تشخیص اثرانگشت(‏Hamster‏):‏ ‏80‏
‏22-3- نقاط مشخصه ‏81‏
‏1-22-3- بخشی که مسئول تهیه تصویر از اثر انگشت است ‏81‏
‏2-22-3- بخشی که مسئول استخراج نقاط مشخصه است ‏81‏
‏3-22-3-  بخشی که مسئول تطابق اثر انگشت جاری با نمونه های موجود در پایگاه داده است ‏83‏
‏23-3- حسگر ها :‏ ‏84‏
‏24-3- موارد کاربرد:‏ ‏86‏
‏25-3- مزایای سیستم تشخیص اثرانگشت: (‏Hamster‏)‏ ‏87‏
‏26-3- کاستی های فناوری بیومتریک:‏ ‏87‏
‏27-3- چشم انداز فعالیت در زمینه فناوری بیومتریک:‏ ‏88‏
 

فصل چهارم ‏: بهبود کیفیت تصاویر اثر انگشت به منظور بکارگیری در سیستمهای تأیید هویت ‏92‏

‏2-4- در تصاویر اثر انگشت نواحی مورد نظر میتوانند به سه دسته تقسیم شوند:‏ ‏94‏
‏3-4- آشنایی با تبدیل موجک ‏97‏
‏4-4- بهبود کیفیت تصویر اثر انگشت با استفاده از تبدیل موجک ‏101‏
‏5-4- نرمال سازی ‏104‏
‏6-4- تجزیۀ موجک ‏105‏
‏7-4- فیلتر سراسری بافت
‏8-4- جبران جهت محلی
‏9-4- دوسطحی کردن تصویر
‏10-4- نتایج‎ ‎بدست‎ ‎آمده‎ ‎از‎ ‎پیادهسازی
منابع