چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آموزش ریاضی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 

 


     از دیدگاه جورج پولیا، مهم‌ترین هدف آموزش ریاضی «اندیشیدن» است و به معلمان توصیه می‌کند که باید سطح توانایی و اندیشیدن را در دانش‌آموزان خود بالا برد. به قول افلاطون اهداف آموزش ریاضی، فرهنگ عمومی، قانونمندی فکر، عادت به فکر کردن، رشد فکری و حساس، به دست آوردن شخصیت متعادل است. در قرن بیست و یکم، هدف اصلی آموزش ریاضی، ایجاد استدلال، حل مسئله ارتباطات و همچنین تلفیق مقوله‌های ریاضی و ارتباط آن‌ها با سایر مقولات است.

 

 


اهداف آموزش ریاضی به طور کلی به چهار دسته پرورشی، آموزشی، فرهنگی و عاطفی تقسیم می‌شوند:
الف) هدف پرورش: اهداف پرورشی آموزش ریاضی بدون شک مهم‌ترین بخش اهداف آموزش ریاضی هستند. مهم‌ترین وظیفه آموزش ریاضی تربیت دانش‌آموز است به نحوی که بتواند با اتکاء به نفس به مسائل خود بیاندیشد، راه چاره پیدا کند و مسائل خود را حل نماید.


ب) هدف آموزش: با تکنیک‌های محاسبه‌ای مورد نیاز دانش‌آموزان در مدرسه و خارج از مدرسه. در این هدف باید دانش‌آموزان را در رابطه با سایر درس‌ها و محاسبات مورد نیاز دروس و نیز محاسبات مربوط به زندگی روزمره آماده ساخت.


ج) هدف فرهنگی: آشنایی دانش‌آموز با ریاضی به عنوان بخشی از فرهنگ و اندیشه بشری. علم ریاضی بخش مهم از فرهنگ است. اشاره به تاریخ ریاضی یک ملت می‌تواند یک احساس غرور و افتخار در ریاضیات را به‌وجود آورد و اعتماد دانش‌آموزان را بیفزاید و درس را به تاریخ و سنت ملی ربط دهد.


د) هدف عاطفی: لذتی که می‌توان از طریق دنبال کردن فعالیت‌های ذهنی و عشق ورزیدن به دانش بدست آورد (رحمانی، 1376).

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ریاض

1-2 مقدمه    30
2-2 آموزش ریاضی    30
3-2 انگیزش چیست؟    34
4-2 فنون ایجاد انگیزش در یادگیرندگان    37
5-2 رویکردهای مختلف انگیزشی    38
1-5-2 رویکرد رفتاری    38
2-5-2 رویکرد شناختی    38
3-5-2 رویکرد انسان‌گرایی    38
4-5-2 رویکرد اجتماعی- فرهنگی    39
6-2 تأثیر انگیزش در یادگیری    39
7-2 یادگیری چیست؟    40
7-2-1 نظریه های یادگیری    44
8-2 دانش مفهومی    44
8-2-1 دانش ریاضی برای تدریس    46
8-2-2 اهميت دانش معلمان در آموزش مناسب    47
9-2 باورهای معلمان ریاضی    49

پیشینه تحقیق
 تحقیقات انجام شده خارجی
تحقیقات انجام شده داخلی


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی