هدف از این تحقیق انواع و علائم اضطراب در کودکان و بررسی نظریه های آن می باشد

 

 

 

 

 

بنا به تعریف ،اضطراب یک احساس منتشر و بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم با دلواپسی است که با یک یا چند احساس جسمی همراه می گردد مثل احساس خالی شدن سردل، تنگی نفس، تپش قلب، تعریق، سردرد و میل ناگهانی و جبری برای دفع ادرار، بی-قراری و میل به حرکت نیز از علائم شایع است. 

 

 

در اغلب موارد شناخت ها و افکار کودکان مضطرب به رویدادهای خاصی مربوط است. این در حالی است که افکار منفی و نگرانی-های برخی کودکان مضطرب به موضوع یا موقعیت خاصی مربوط می-شود. البته صدها نگرانی درباره رویدادهای آینده، رفتارهای گذشته، توانایی های تحصیلی و اجتماعی، سلامتی خودشان یا فرزندان شان دارند مانند کجا باید کار کنم؟ آیا ازدواج خواهم کرد؟ آیا بهترین دوستم را عصبانی کردم؟ آیا سرطان می گیریم؟ ... این نوع نگرانی ها به طور معمول شامل رویدادهای متداول و غیرمتداول می شود. هر چند که نگرانی از ویژگی های مشترک همه کودکان با اختلال اضطرابی است، اما اغلب در کودکان با اختلال اضطراب فراگیر و اختلال اضطراب جدایی مشاهده می شود.  

 

 

 

با وجود اینکه نگرانی های کودکان حتی در کودکان بدون اختلال-های اضطرابی مشترک است، تاکنون در خصوص نگرانی های دوره کودکی پژوهش کمی انجام شده است (لتس و پرین ، 1997،به نقل از رفیعی و سبحانیان،1382) با مقایسه سازه نگرانی، در کودکان با اختلال های اضطرابی، اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و کودکان بدون اختلال نشان داده شد که در محتوای نگرانی های کودکان در سه گروه تفاوتی وجود ندارد. اگرچه کودکان با اختلال های اضطرابی نگرانی بیشتری را نسبت به دو گروه دیگر ابراز کرده بودند، در واقع در کودکان با اختلال های اضطرابی فراوانی نگرانی هایشان، و نه محتوای نگرانی های آنها وجه مشخصه اختلال می باشد. 

 

 

البته کودکان و نوجوانان با اختلال وسواس افکار مزاحم اجباری دارند که اغلب ماهیت غیرواقعی دارد. بنابراین برخلاف محتوای نگرانی ها، محتوای وسواس ها بسیار غیرمعمول است، هر چند که وسواس ها نیز همانند نگرانی ها قابل استدلال نیستند و هر دو گروه با اختلال اضطراب فراگیر و وسواس اجباری احساس می کنند که هیچ کنترلی بر افکارشان ندارند. به طور کلی شناخت های کودکان مضطرب ممکن است از نظر محتوا، شدت فراوانی و کنترل-پذیری متفاوت باشد. به نظر می رسد که عامل سن و رشد شناختی بیش از نشانه شناختی جسمانی در جنبه های شناختی اختلال های اضطرابی نقش دارد. در برخی کودکان این شناخت ها حضور ندارند، در برخی نگرانی های مبهمی گزارش می شود و برخی نیز افکاری مشابه افکار بزرگسالان مضطرب دارند. 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری اضطراب کودکان

تعریف عملیاتی اضطراب کودکان

مقدمه 
تعريف اضطراب 
مباني نظري اضطراب 
 نظريه هاي روانكاري 
 نظريه هاي رفتاري 
 نظريه هاي زيستي 
 نظريه انسان گرايان 
نظريه هاي شناختي 
علائم اضطراب
انواع اضطراب
نقش والدين در ايجاد تداوم اضطراب


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی