هدف از این تحقیق بررسی و تشریح نظریه های روانشناختی اضطراب می باشد

 

 

 

 

با توجه به اینکه اضطراب در اغلب نظریه های شخصیت آسیب شناسی روانی و روان درمانی یک مفهوم زیربنایی است. اما یک تعریف واضح و مورد قبول همگان ندارد. که اضطراب را گاهی پاسخ، گاهی محرک، گاهی یک متغیر مداخله گر و گاه حالت هیجانی یا سائق، یک صفت یا یک علامت بالینی در یک برانگیختگی بیش از حد تعریف کرده اند.                                                

 

 


نظریه های زیستی
نظریه های زیستی مربوط به اضطراب از چند منبع حاصل شده: مطالعات پیش بالینی انجام شده بر اساس الگوهای حیوانی اضطراب، مطالعات بیمارانی که عوامل زیستی معین در آنها دیده شده است، اطلاعات روز افزون محققان در زمینه عصب پژوهی(نروساین) پایه، و اثرات داروهای روان گردان در یک سر این طیف این فکر وجود دارد که تغییرات زیستی قابل اندازه گیری در بیماران دچار اختلال اضطرابی خود از عواقب تعارضات روانی است، در قطب دیگر طیف نیز این نظر است که وقایع زیستی، اولیه است و تعارضات روانی، ثانویه با آنها شکل می گیرد. در برخی افراد هر دو حالت ممکن است وجود داشته باشد و در افرادی که علائم اختلالات اضطرابی دارند طیفی از درجات حساسیت بر اساس وضعیت های مختلف زیستی آنها ممکن است وجود داشته باشد . 

 


آیزنک (1967) می گوید تفاوت های فردی در تجربه اضطراب ممکن است ناشی از توارث ساختار ژنی باشد که افراد را مستعد نوسانات هیجانی پایین یا بالا می سازد. آیزنک این فرآیند را به صورت تمایل به نشان دادن واکنش های خفیف یا شدید به محرک ویژه ای که می تواند موجب ناراحتی و پریشانی فرد شود تعریف می کند (سادوك وسادوک ، به نقل از رفيعي و سبحانيان ، 1382).

 

 

 

 

 

نظریه های رفتاری
مدل اصلی در این دیدگاه نظریه شرطی شدن کلاسیک است که در واقع اشاره به اکتسابی بودن اضطراب دارد(الری و ویلسون (1975) معتقدند، برخلاف نظریه روان پویایی و سایر نظریه های صفات شخصیت، که اضطراب را ویژگی همراه با شخصیت می دانند نظریه های رفتاری در پی آن است که وابستگی های بیرونی مربوط به ایجاد، حفظ و تغییر جنبه های شناختی فیزیولوژی و رفتاری اضطراب را تعیین کند. 
در این نظریه اضطراب برچسبی است که به پاسخ های مختلف می خورد، این پاسخ ها چنان چه قبلاً گفته شد ممکن است جنبه گزارش کلامی، برانگیختگی فیزیولوژیکی ازرفتارهای آشکار داشته باشند (سیف، 1383).

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری اضطراب کودکان

تعریف عملیاتی اضطراب کودکان

مقدمه 
تعريف اضطراب 
مباني نظري اضطراب 
 نظريه هاي روانكاري 
 نظريه هاي رفتاري 
 نظريه هاي زيستي 
 نظريه انسان گرايان 
نظريه هاي شناختي 
علائم اضطراب
انواع اضطراب
نقش والدين در ايجاد تداوم اضطراب


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی