این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب بینایی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری آسیب بینایی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق آسیب بینایی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 


آسيب بينايي، يك اصطلاح كلي است كه تمام سطوح مختلف آسيب‌هاي بينايي از نابينايي مطلق گرفته تا كم بينايي  را در بر مي‌گيرد. منظور از آسيب بينايي، وجود نقص و مشكلاتي در سيستم بينايي است كه حتي با استفاده از وسايل كمكي، اين آسيب‌ها در آموزش افراد مبتلا همچنان تأثير مي‌گذارد (دبيري اصفهاني، 1385). بينايي آنچنان اهميتي در تحول فرد دارد كه حتي آسيب بينايي خفيف نيز اثر مخربي بر مهارت‌هاي بينايي- ادراكي و حركتي- بياني او دارد (دو گروتي و موران ، 1982، به نقل از اميري مجد، 1382). 

 

 

هاره و آرو (2000) در پژوهشي با عنوان بررسي وضعيت بهزيستي روان‌شناختي نوجوانان که بر روي 115 نوجوان دختر و پسر با آسيب بينايي و 44 نوجوان با شرايط مزمن و 607 نوجوان عادي که با استفاده از پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و مقياس افسردگي بک در کشور فنلاند انجام شده بود، نشان دادند، نوجوانان با آسيب بينايي، به ويژه آن‌هايي که نابينا بودند نسبت به هر دو گروه مشکلات بيشتري در روابط فردي و تعاملات اجتماعي با دوستان خود داشتند، ولي در زمينه بهزيستي روان‌شناختي، مشکلات کمتري از نوجوانان با شرايط مزمن نشان دادند. 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری آسیب بینایی

تعریف عملیاتی آسیب بینایی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آسیب بینایی

 مقدمه    9
2-2 نقص بينايي    9
2-2-1 اهميت حس بينايي    9
2-2-2 تعريف و طبقه‌بندي نقص بينايي    10
2-2-3 علل نقص بينايي    12
2-2-4 نحوه برخورد فرد نابينا با نقص بينايي    13
2-2-5 نکات ضروري در آموزش نابينايان    14
2-8 پيشينه و تاريخچه موضوع تحقيق    
2-8-1 تحقيقات انجام شده پيرامون در خارج از کشور    
2-8-2 تحقيقات انجام شده در ايران    

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی