هدف از این تحقیق علل و طبقه بندی نقص بینایی و نحوه برخورد و نکات ضروری آموزش به نابینایان می باشد.

 

 

از نظر آموزشي به كسي نابينا گفته مي‌شود كه با امكانات و روشهاي مرسوم در آموزش و پرورش نتواند به اهداف آموزشي برسد و براي رسيدن به اهداف آموزشي بايد از امكانات و روشهاي خاصي استفاده كند. مثلاً استفاده از خطوط برجسته (بريل) و لوازم مربوط به آن، قلم بينايي، لوح رياضي و غيره (نامني، 1363). سه نمونه از رايج‌ترين تعاريفي كه در اين زمينه ارائه شده است عبارتند از تعريف قانوني ، تعريف آموزشي  و تعريف سازمان بهداشت جهاني

 

 

 

بيشتر مشكلات بينايي از بد شكلي و بدكاري چشم‌ناشي مي‌شود. بيشتر اختلال‌هاي بينايي در كودكان سنين مدرسه در نتيجه حوادثي هستند كه قبل از تولد يا حين تولد يا بلافاصله بعد از تولد روي مي‌دهند. هاتفيلد  (1963، به نقل از رنجبر، 1384)

 

 

 

يك طبقه‌بندي كلي و مختصر از اختلال‌هاي بينايي به عنوان سبب‌شناسي معرفي مي‌كند: 
1- مشكلات انكساري: شامل نزديك بيني، دور بيني، آستيگماتيسم يا تاربيني. 
2- ناهنجاري‌هاي عدسي: شامل انحراف عدسي، آب مرواريد يا كدر شدن عدسي، فيبروپلازي يا سخت شدن بافت پشت عدسي. 
3- نقايص شكبيه: شامل پيدايش رنگدانه و تحليل شبكيه و آسيب شبكيه ناشي از ديابت و مشكلات كنترل عضله: شامل لوچي، نيستاگموس، تنبلي چشم. 
4- ساير ناهنجاري‌ها: شامل آب سياه، ضربه، اختلال در ديد يا كوررنگي (رنجبر، 1384). كم بينايي و نابينايي داراي عللي است كه در زير به آنها اشاره مي‌شود: 
1- عوامل مادرزادي: اين نوع آسيب از بدو تولد با كودك است ضربه جنين يا نوزاد در حين تولد، بيماري‌هاي مادر به هنگام بارداري و يا عوامل ژنتيكي از عوامل ايجاد‌كننده كم بينايي و نابينايي است. 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف مفهومی نقص بینایی

 مقدمه    9

2-2 نقص بينايي    9
2-2-1 اهميت حس بينايي    9
2-2-2 تعريف و طبقه‌بندي نقص بينايي    10
2-2-3 علل نقص بينايي    12
2-2-4 نحوه برخورد فرد نابينا با نقص بينايي    13
2-2-5 نکات ضروري در آموزش نابينايان    14
2-8 پيشينه و تاريخچه موضوع تحقيق    
2-8-1 تحقيقات انجام شده پيرامون در خارج از کشور
2-8-2 تحقيقات انجام شده در ايران    

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی