فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری نظریه عقلانی عاطفی البرت آلیس عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.  

 

 

 

آلبرت الیس در سال 1913 در سن پترزبورگ متولد شد و در نیویورک پرورش یافت. در اوایل کودکی 9 باربه بیماری نفریت مبتلا شد، در سن 19 سالگی به بیماری قند مبتلا شد. و در سن 40 سالگی دیابت گرفت. می توان گفت وی دارای یک زندگی استثنایی بود اما از نیرو و انرژی فراوانی بهره می برد. (کوری ، 1996).
       در 16 سالگی علاقه زیادی به فلسفه داشت. فلسفه مطالعه کرد تا به افراد کمک کند نقطه نظر فلسفی خود را تغییر دهند و روشهایی برای کاهش رفتارهای خود تخریبی ایجاد نمایند (شارف ، 1996).
      اليس دریافت که رایزن خوب و با مهارتی می تواند برای مردم باشد و از این کار لذت ببرد. بنابراین تصمیم گرفت در رشته روانشناسی به فعالیت بپردازد (کوری،1996). 
      وي به دیدگاه فلسفی رواقی، نظرات کانت و دیدگاههای اسپینوزا ، برتراندراسل ، شکسپیر ، علاقمند شد و آنها را با علاقه دنبال کرد. (کریستی ، 1989؛ شفیع آبادی، 1383؛ شارف، 1996).

 

 

 


       او کار خود را در زمینه مشاوره ازدواج، خانواده و مسائل جنسی شروع کرد. در سال 1956 در همایش سالانه انجمن مشاوره آمریکا مقاله «درمان منطقی» مورد توجه قرار گرفت. بعد از کاربرد اصطلاح «درمان منطقی» پشیمان شد، زیرا برای برخی روانپزشکان سوء تفاهم ایجاد کرده بود که در این نظریه عواطف نادیده گرفته شده است به همین دلیل نام نظریه خود را به درمان «عقلانی- عاطفی» تغییر داد. (شارف، 1996 ).   اپیکتتوس  یکی از پیروان مکتب رواقی در نظریه خود توصیه هایی را می نماید که به مقدار زیادی با مبانی نظری درمان عقلانی، عاطفی همخوانی دارد. او اعتقاد دارد :هیچ چیزی وجود ندارد که خوب یا بد باشد،بلکه تفکر ماست که آنرا خوب یا بد می کند. در حیطه مذاهب،  چند تن از متفکران آیینهای باستانی تائو و بودا نیز بر دو نکته اصلی از فلسفه رواقیون تاکید کرده اند:اول آنکه بنظر آنها ، عواطف انسان اساسا زاده فکر  است و دوم آنکه، درمانگر برای تغییر و کنترل احساسات مراجع باید عقاید فرد را دگرگون کند(کرسیني ، 1973 ؛شفیع آبادی،1383 ).

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف عملیاتی نظریه عقلانی عاطفی

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه عقلانی عاطفی آلیس

رویکرد نظریه عقلانی- عاطفی الیس 
2-2-1) مروری بر نظریه درمان عقلانی- عاطفی آلبرت الیس
2-2-2) تعارض های زناشویی و حل آن از دیدگاه درمان عقلانی- عاطفی
2-2-3)مقایسه باورها و عقاید زوجهای سالم و غیرسالم
2-2-4) نارضایتی زناشویی
2-2-5) رشد ودائمی شدن آشفتگی زناشویی
2-2-6) فرآيند درمان تعارضهاي زناشويي 
2-2-7) فنون زوج درمانی در روش عقلانی- عاطفی
2-2-8) فنون درمانی کاهش تعارض زناشویی
2-2-9) رویکرد مشاوره ای واقعیت درمانی
2-2-9-1) مروری بر نظریه واقعیت درمانی گلاسر 
2-2-9-2) تحول نظریه گلاسر از واقعیت درمانی تا نظریه انتخاب 
2-2-9-3) مفاهیم اساسی نظریه شخصیت
2-2-9-4) احساسات و نیازهای انسانی
2-2-9-5) مشاوره زناشویی واقعیت درمانی ساخت یافته 
2-2-9-6) مقایسه نظريه عقلانی- عاطفی و نظریه واقعیت درمانی
2-2-9-7) فنون واقعیت درمانی
2-3) پيشينه پژوهش
2-3-1) تحقیقات انجام شده در داخل كشور
 2-3-2) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور
2-3-3) جمع بندی و نتیجه گیری


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی