دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی تاب آوری با مولفه های هیجانی، مؤلفه های اجتماعی و مؤلفه های شناختی


 

 

برنامه آموزشی تاب آوری

بسته آموزشی تاب آوری شامل مؤلفه های هیجانی، مؤلفه های اجتماعی و مؤلفه های شناختی است که هر کدام از این مولفه ها نیز دربر دارنده زیر مجموعه های آموزشی مختلفی هستند. مولفه هیجانی شامل شناخت و مدیریت هیجان می شود که به آزمودنیها آموزش داده میشود تا بتوانند موقعیتهای مناسب برای ابراز هیجانات خود را کشف کنند. معلمان و روان شناسان می توانند به عنوان تسهیل-کننده ای در رشد هیجانهای مثبت عمل کنند که تأثیر مطلوبی بر فراگیری و بهزیستی کلی می گذارد. در این بسته آموزشی شیوه های شناسایی هیجانها به وسیله تصاویر آموزش داده می شود و فعالیتهایی به نوجوانان آموزش داده می شود تا این هیجانهای مثبت را شناسایی و پرورش دهند که این راهبردها از طریق آموزش مهارتهای آرامش سازی عضلانی تدریجی و تمرینهای تصویرسازی ذهنی است. سپس راه های ارتقا و افزایش همدلی بحث میشود.

 

 

 

 

به طورخلاصه اهداف این جلسات پروتکل درمانی تاب آوری را می توان به این صورت بیان کرد که مراجعان باید:
جلسه اول. با مفاهیم، ساختار، مراحل، روش اجرای برنامه و تکالیف آشنا  شدند.
 جلسه دوم.(در فایل خریداری شده )
جلسه سوم. روشهای پرورش و بالا بردن سطح همدلی آموزش داده  شد و رفتار نوع دوستی و سهیم شدن، یاری، پذیرش، ملاحظه و تسلی دادن یکدیگر آموزش داده  شد.
جلسه چهارم. با دو واژه خودگردانی و خود تاب آوری و تفاوت آنها آشنا شدند. خودگردانی مؤلفه ای است که نوجوانان با آن توانایی به تعویق انداختن لذت آنی و منع تکانه ها برای دستیابی به اهداف بعدی را کسب می کنند. خود تاب آوری به توانایی نوجوان برای سازگاری و انعطاف پذیری و تطبیق و سازگار کردن نیازهای موقعیتهای مختلف اطلاق می شود. 
جلسه پنجم. ( در فایل خریداری شده )
جلسه ششم. حس شوخ طبعی- مشارکت گروهی اثربخش آموزش داده شد.
جلسه هفتم: حس خودشناسایی، خودادراکی مثبت و خوداثربخشی را فرا  گرفتند.
جلسه هشتم: فراشناخت، حل مسأله، بررسی چرخه افکار منفی و آموزش تلاش برای رشد نگرش مثبت آموزش داده  شد.
جلسه نهم: ( در فایل خریداری شده )
جلسه دهم: آخرین جلسه تثبیت کننده تواناییهای فراگرفته شده در طول جلسات بود و شامل یکپارچه کردن تاب آوری هیجانی، اجتماعی و شناختی در نوجوانان بود. در این جلسه پس آزمون اجرا شد.


شرح کامل این جلسه ها در فایل خریداری شده آمده است.