دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن اگاهی 8 جلسه 2 ساعته


 

 

آموزش مدیریت استرس مبتني بر ذهن آگاهی راهنماي عملي  تهيه شده توسط کابات-زين (1990) با اندکي تغيير براي نوجوانان به عنوان متغير مستقل به گروه آزمايشي اين تحقيق در طول 8 هفته آموزش داده مي شود.

 

 

 

شرح جلسات پروتکل درمانی آموزش مدیریت استرس مبتني بر ذهن آگاهی

روش آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس روشی است که به شکل یک برنامه 8 تا10هفته ای برای گروه هایی که بیش از 20 شرکت کننده دارند اجرا می شود. و به علاوه؛ جلسات به طور هفتگی و هر جلسه حدود 120 دقیقه برگزار می گردند. دستور جلسات شامل مهارت های مراقبه؛ بحث در مورد استرس, روش های مقابله ای و تکالیف خانگی می باشد. این جلسات در نماز خانه مدرسه برگزار گردید که شرح آنها در ادامه آمده است:

 

 

 

جلسه اول
در جلسه اول، با هدف آمادگی شرکت کنندگان برای آموزش، ابتدا به بیان اهداف آموزش پرداخته میشود. در ادامه به شرح هدایت خودکار (شامل نظام عادتی فکر،واکنش های شرطی شده، کلیشه های فکری و پیش فرض ها) که به صورت خودکار و خارج از حیطه توجه و آگاهی، بسیاری مواقع رفتار را هدایت و کنترل می کند، پرداخته می شود. . به منظور تغییر آگاهانه واکنش های خودکار،  تهیه لیست واکنش ها و اعمال خودکار روزمره از برنامه های این جلسه می باشد. همچنین یکی از تمرینات مهم ذهن آگاهی تمرین مرور بدن می باشد؛  که در این جلسه آموزش داده می شود. 

 


شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است. 
 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده    1
تعریف مفهومی    1
1-6-2- تعاریف عملیاتی    2
مقدمه    2
2-2- ذهن آگاهی    4
2-2-1- یادگیری ذهن آگاهانه- کاربرد ذهن آگاهی در اتفاق یادگیری    7
2-2-2- اصول یادگیری ذهن آگاهانه    8
2-2-3- ذهن آگاهی یا حضورذهن    8
2-2-4- ذهن آگاهی و مراقبه تمرکزی شرقی    12
شرح جلسات پروتکل درمانی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن اگاهی   13