دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی رفتاری CBT و در 12 جلسه 90 دقیقه ای

 

 


پکیج آموزشی مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری و در 12 جلسه 90 دقیقه ای:

بسته آموزشی به کار رفته در این پژوهش شامل 12 جلسه آموزشی است که آزمایشگر به صورت گروهی اجرا کرد. آموزش گروهی مدیریت خشم به روش شناختی-رفتاری  و در جلسات 90 دقیقه ای هفتگی انجام شد. پکیج آموزشی حاضر توسط پاتریک ریلی و مایکل شاپ شاپر تهیه شده است که جزئیات هر جلسه در زیر آمده است.

 

 

رئوس مطالب عنوان شده طی 12 جلسه آموزش گروهی مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری

جلسه ها      هدف و فعالیت های هر جلسه
    اول               ..............................
                      کنندگان و اندازه گیری خشم.                                                         
   دوم              وقایع آغازگر خشم، نشانه های خشم و ارزیابی
   سوم              ..............................
  چهارم          آموزش چرخه پرخاشگری، آرمیدگی پیشرونده عضلانی و تکلیف منزل
  پنجم             ..............................
  ششم            مرور مفاهیم آموخته شده و تکلیف منزل
  هفتم              ..............................
  هشتم    آموزش جرأت ورزی، مدل حل تعارض و تکلیف منزل(2)
   نهم             خشم و خانواده و تکلیف منزل(1)
  دهم               ..............................
  یازدهم            ..............................
  دوازدهم         مرور مفاهیم آموخته شده، ایفای نقش و جمع بندی.

 

 

 


مسئله خشم: 
برخی تعاریف عملیاتی؛ به معنای عام خشم احساس یا هیجانی است که دامنه آن از ناراحتی کم تا غضب شدید ادامه دارد. خشم پاسخ طبیعی به موقعیت هایی است که ما آن را تهدید کننده تلقی می کنیم، تهدیدی برای نزدیکانمان ایجاد می شود و یا در رسیدن به اهدافمان ناکام می شویم. زمانی که خشمگین می شویم، صبر خود را از دست می دهیم و به صورت تکانشی ، پرخاشگرانه و با خشونت رفتار می کنیم. مردم اغلب خشم و پرخاشگری و خصومت را با هم اشتباه می کنند، پرخاشگری رفتاری است که هدفش آسیب رساندن به فرد دیگری است(کلامی، فیزیکی یا تهدید)، در حالی که خشم یک هیجان است و لزوما موجب پرخاشگری نمی شود.خصومت به مجموعه پیچیده ای از نگرش ها و قضاوت ها اشاره دارد که رفتارهای پرخاشگرانه را برمی انگیزاند، در حالی که خشم یک هیجان و پرخاشگری یک رفتار است، خصومت نگرشی است که موجب تنفر و ارزیابی منفی از دیگران می شود.

 


چه زمانی خشم به عنوان یک مشکل تلقی می شود؟ خشم هنگامی که در حد شدید، با فراوانی بالا و به شیوه ای نامناسب ابراز شود به عنوان یک مشکل تلقی می شود. احساس خشم در حد شدید و با فراوانی بالا، فشار جسمی زیادی بر بدن وارد می کند. خشم طولانی مدت و مکرر موجب فعال تر شدن بخش اتونومی سیستم عصبی می شود. در نتیجه فشار خون و ضربان قلب افزایش خواهد یافت. این مسأله در طولانی مدت مشکلات مختلفی از جمله پیش برانگیختگی، بیماری قلبی و تضعیف کارایی سیستم ایمنی را به همراه خواهد آورد. بنابراین، از منظر سلامتی، دوری از بیماری جسمی انگیزه ای برای کنترل خشم است. از سوی دیگر، خشونت و پرخاشگری ناشی از خشم پیامدهای قانونی و اجتماعی فراوانی را در پی دارد که عبارتند از: توقیف و زندانی شدن، آسیب فیزیکی، انتقام، از دست دادن شخص مورد علاقه، احساس گناه، شرم یا پشیمانی، عدم اعتماد نسبت به فرد پرخاشگر، ترس، رنجش، بیزاری و بیگانگی اعضای خانواده و ...

 

 


پیامدها و نتایج:
ابراز نامناسب خشم در ابتدا، پیامدهای «ظاهری» بسیاری را به دنبال دارد. این پیامدهای ظاهری شامل کنترل دیگران، تهدید و ترساندن آنها و گرفتن توافق ایشان و همچنین رسیدن به احساس بهتر درنتیجه تخلیه تنش ها، اما پیامدهای منفی طولانی مدت این رفتارها به مراتب بیشتر از منافع کوتاه مدت آنهاست.( برای مثال پدری که به تهدید و خشونت فرزندش را به کاری مجبور می کند، به ظاهر و در کوتاه مدت به اهداف خویش رسیده است ولی در بلند مدت تنفر و دوری عاطفی را فرزندش را مشاهده خواهد کرد.)

 

 

 

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است.