دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی اثر بخشي رويكرد تحليل رفتار متقابل TA بر افزايش رضايت زناشویی زوج های دانشجو 8 جلسه آموزش گروهی


 

 


پکیج آموزشی مشاوره گروهی تحلیل رفتار متقابل

تحليل رفتار متقابل نظريه‎اي است در مورد شخصيت و روش منظمي است براي روان درماني به منظور رشد و تغييرات شخصي. اين تعريفي است كه به وسيله انجمن بين‎المللي رفتار متقابل ارائه شده است(جونز و استوارت، ترجمه دادگستر، 1384). 

 

گروه درمانی به شیوه TA:تحلیل ارتباط محاوره‏ای در این پژوهش متغیر مستقل می‏‏باشد و منظور از آن برگزاری 8 جلسه آموزش گروهی، هفته‏ای دو بار، به مدت یک و نیم ساعت در کلینیک دانشگاه فردوسی بر روی گروه آزمایشی می‏باشد.

 


تحليل رفتار متقابل براساس فرضيه‎هاي فلسفي خاصي استوار گرديده، اين پيش فرض‎ها عباراتي درباره انسان، زندگي و هدف تغييراند. فرضيه‎هاي فلسفي تحليل رفتار متقابل عبارتند از: 
انسانها ذاتاً خوب هستند. 
همه توانايي فكر كردن دارند. 
سرنوشت انسانها به دست خودشان تصميم‎گيري شده است و اين تصميمات را مي‎توان تغيير داد. پيامد اين فرضيه ها، دو اصل اساسي بكارگيري رفتار متقابل است: 
يكي روش قرارداد بستن و ديگري ارتباط باز و نامحدود (جونز و استوارت، ترجمه دادگستر، 1384). كه به نظر مي‎رسد مي توان از هر دو اصل در زوج درماني براساس رويكرد تحليل رفتار متقابل سود جست. 


 

 

 

 

 

خلاصه نمونه جلسات مشاوره گروهی تحلیل رفتار متقابل


روش آموزشی و مشاوره‏ای درمانی با توجه به نظر برن و سایر نظریه ‏پردازان که در فصل دوم این پژوهش توضیح داده شد، تحقیقات انجام شده محدودیت ساعات بیشتر آموزشی در دانشگاه پژوهشگر به مدت هشت جلسه برای آموزش گروهی تحلیل ارتباط گروهی در نظر گرفت.
در این قسمت خلاصه‏ای از جلسات بیان می‏شود. لازم به ذکر است که طرح کامل جلسات در پیوست موجود است.
جلسه اول: .........................
جلسه دوم: آشنایی با حالت‏های من کودکی و نشانه‏های آن و چهار وضعیت زندگی
جلسه سوم: ......................
جلسه چهارم:  آشنایی اعضا با حالت من بالغ و تقویت بعد مسئولیت‏پذیری
جلسه پنجم: ....................
‏جلسه ششم: توصیف قصه زندگی هر فرد و نقش آن در تصمیم‏گیری‏هایشان
جلسه هفتم: تشریح بازی‏ها و نقش آن در روابط بین فردی
و در جلسه آخر (هشتم): .....................

 

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است. 

 

 

فهرست مطالب
تحليل رفتار متقابل    2
تاريخچه تحليل رفتار متقابل    3
تعريف تحليل رفتار متقابل    4
فلسفه تحليل رفتار متقابل    4
مبانی نظری تحلیل ارتباط محاوره‏ای‏    5
روش آموزشی و مشاوره‏ای درمانی 
جلسات تحلیل رفتار متقابل:    6
مقياس سازگاري زن و شوهر    8
پرسش نامه ENRICH(انريچ)    13